NVvA nieuws

Ledenvoordeel voor leden van PZO

Kies nu je Zorgverzekering speciaal voor ZZP'ers. PZO heeft interessante collectiviteitskortingen en extra gratis diensten en modules geregeld bij zorgverzekeraars, juist voor jou als zelfstandig professional. Zo kun je onder meer een goede werk-priv ...

NVvA
Presentaties bijeenkomsten beschikbaar

Op het ledendeel van onze website zijn van diverse bijeenkomsten de presentaties te downloaden. Zo vind je de presentatie gebruikt door Guy van Liemt tijdens de bijeenkomst "Rendement van Geluk" van Platform AD11 op 25 november 2002. Tevens is de pre ...

NVvA
Webinar Simpel Switchen - 10 december 2020

Movisie en Stimulansz hebben op verzoek van de ministeries van VWS en SZW voor het project Simpel Switchen in de Participatieketen een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de belemmerende en bevorderende factoren bij het switchen tussen dagbesteding ...

NVvA
Werkzaam bij UWV en lid van de NVvA?

In januari 2021 start UWV met de voorbereidingen voor de centrale betaling van de lidmaatschapsgelden van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen. Voorwaarde hiervoor is dat de gegevens van de arbeidsdeskundigen in het bestand van de NVvA ov ...

NVvA
Nieuwe website www.blikopwerkvermogen.nl live!

In de herfst van 2020 staat werkvermogen enorm in de schijnwerpers. Allemaal houden we ons zo goed mogelijk aan de Corona maatregelen, werken zoveel mogelijk thuis en hebben minder face-to-face contact. De druk is hoog en het vraagt veel van mensen b ...

NVvA
Uitwisselingssessie ‘techniek en inclusie’

Tijdens onze online uitwisselingssessies voor inclusieve werkgevers delen we ervaringen en uitdagingen in ‘coronatijd’ en bespreken we relevante inclusiethema’s. Ook verzamelen we via deze weg de verhalen en worstelingen van inclusieve werkgevers, om ...

NVvA
Tool voor financiële risico’s in kader van ziekte en arbeidsongeschiktheid

Het Verbond heeft onlangs een tool online gebracht die professionals ondersteunt om het gesprek met een zieke werknemer te voeren over de financiële risico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een professional, bijvoorbeeld een casemanager of een a ...

NVvA
Position paper van de NVvA inzake de wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet

Vanaf 1 september 2021 wordt het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van een (uitgevallen) werknemer leidend bij de RIV-toets. De verzekeringsarts is niet langer betrokken bij deze toets. Deze verandering is mede bedoeld om werkgevers t ...

NVvA
Nieuw in de AD Academie

Heb je geen tijd gehad om naar het online congres ‘Welke rol neem jij als AD?' te kijken op 10 november? Of heb je één of meer onderdelen gemist? Alle sprekers en onderwerpen van ADTV kan je nu zien in de AD Academie. Om het gemakkelijk te maken hebb ...

NVvA
Webinar: Do & Don't: Aan ’t werk bij psychische kwetsbaarheid

Op 24 november van 15.00 tot 16.00 uur is er samen met Samen sterk zonder Stigma een webinar over de toeleiding naar werk van mensen met een psychische kwetsbaarheid georganiseerd. Aanleiding voor dit webinar zijn de signalen die we krijgen dat profe ...

NVvA