Regio's en Platforms

Regio's

De NVvA kent een indeling van het ledenbestand in drie regio's: Noord-Oost, West en Zuid. In deze regio's zijn arbeidsdeskundigen uit alle geledingen vertegenwoordigd, waardoor de vereniging dichter bij haar leden kan staan en er regelmatiger overleg kan plaatsvinden. De regio’s hebben een belangrijke rol in de koersbepaling van NVvA.

Iedere regio heeft een regiocommissie, die voor de leden in de betreffende regio activiteiten organiseert. Dit zijn activiteiten die het beroep van de arbeidsdeskundige raken, zoals veranderingen van wet- en regelgeving en ontwikkelingen binnen de sociale zekerheid. De activiteiten zijn ook gericht op het uitwisselen van ervaringen van arbeidsdeskundigen vanuit hun verschillende achtergronden (UWV, gemeenten, particuliere verzekeraars, arbodiensten, re-integratiebedrijven, werkgevers, zelfstandige praktijk). De voorzitters van de regiocommissies overleggen regelmatig met het bestuur van de vereniging.

Regio-indeling en commissieleden

 • Noord-Oost: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel
  De commissie van regio Noord-Oost wordt gevormd door Max Bentum (voorzitter), Harrie Klaas, Peter de Groot, Bert van den Berg, Paul Covers en Julia Stoel.
 • Midden: Flevoland, Gelderland, Utrecht
  De commissie van regio Midden wordt gevormd door Roland Klarenbeek (voorzitter), Dan Niewzwaag (penningmeester), Anneta van Brandenburg, Erik Timmer, Frank Groen, Hugo Keijzer, Kim Heitkonig, Malika Megrot en Ricardo Tesink
 • West: Noord-Holland, Zuid-Holland
  De commissie van regio West wordt gevormd door Hans van Zijl, David Hen, Walther Piek, Rob Bader en Veronique Termoshuizen
 • Zuid: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland
  De commissie van de regio wordt gevormd door Frank Ladeur (voorzitter), John van Zutphen, Charidha Ori, Reinout Slee en Peter Tuerlings.

Bent u geen lid van de vereniging, maar wilt u wel meer informatie of wilt u in contact komen met de leden van de regiocommissies, stuur dan een e-mail met omschrijving van uw vraag aan het secretariaat.

Platforms

Binnen het arbeidsdeskundige werkveld zijn groepen arbeidsdeskundigen die zich richten op een specifiek aandachtsgebied. De platforms zijn niet gebonden aan regio's, maar opereren landelijk. Binnen NVvA zijn vier Platforms actief:

 • AOV & Letsel
 • AD11
 • UWV
 • Sociaal Domein

De platforms kennen bijeenkomsten met als doel vakgenoten te ontmoeten en specifieke kennis te vergaren en te delen. Een commissie organiseert de bijeenkomsten. U vindt inhoudelijke verslagen en presentaties van de bijeenkomsten bij de betreffende evenementen.

Platform AOV & Letsel

Het platform richt zich op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de arbeidsdeskundige aspecten van letselschade.

De commissie van het platform wordt gevormd door de volgende personen: Richard Heling (voorzitter), Matthijs Hilten, Ton van Summeren, Joop Schrok, Jan Hulleman, Sjaak van Vellinga, Ellen Balter, Yvonne van Wijmeren, Peter van der Ham, Debby Spaargaren, Janneke Tesser en Maureen Minkhorst. Het organisatiecomité van de bijeenkomsten wordt gevormd door de personen: Fred Rill, Mathijs van Hilten, Abderrazak Batah, John Speelman, Marcel Nijman en Tom Verdonschot.

Platform AD11

Het platform richt zich op de arbeidsdeskundigen die zich bewegen op een breed spectrum van het arbeidsdeskundigen werk. Aangesloten bij dit platform zijn de arbeidsdeskundigen die werkzaam zijn bij grote bedrijven, arbodiensten en/of als ZZP’er actief zijn binnen alle denkbare takken van het werkveld (re-integratie, arbo, Spoor 1 en 2, verzekeraars, juridische werkveld, advies, etc.).

Deze mix van achtergronden/werkvelden zorgt voor brede inbreng van kennis en kunde binnen het netwerk van dit platform. Bij de onderwerpen die gekozen worden voor de bijeenkomsten houden we rekening met het dynamische werkveld en de behoefte van onze leden naast ontwikkelingen in het vakgebied. Nadruk ligt hierbij op het vergroten van onze kennis en vaardigheden, het volgen van de nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, maar ook het onderlinge contact en het netwerken. De gekozen onderwerpen worden vaak in de vorm van een interactieve workshop/lezing aangeboden.

De commissie van het platform wordt gevormd door Loes Louwers (voorzitter), Erika Schipper, Walther Piek en Maarten Heesakkers.

Platform UWV

Het platform richt zich op publieke verzekeringsaspecten van het arbeidsdeskundige vak. Het dagelijkse bestuur van het platform overlegt periodiek met de directie van UWV. Centraal thema in het overleg is de inzet en professionaliteit van het arbeidsdeskundige beroep binnen UWV.

De commissie van het platform wordt gevormd door Jan Schripsema (voorzitter), Bert Altena, Herke de Blank, Mieke Verkaik, Kees Hartman, Frank Baelemans, Wim Damen, Greetje Eerens, Bart Tillema en Esther van de Pavert.

Platform Sociaal Domein

Dit platform is voor ADen werkzaam bij of voor gemeenten, om invulling te geven aan de Participatiewet en alles wat daar bij komt kijken. Het Platform denkt dat er een taak voor ADen weggelegd is. Er blijkt veel belangstelling te zijn.
De commissie van het platform wordt gevormd door: Joke van Eerdewijk (voorzitter), Mirjam van Zoest, Dinand Brons, Henk Jan Veerbeek, Rite Schardijn, Robert Meijer, Bastiaan van Oosten, Cora van Dorp, Inge van den Berg, Dineke van Dalen, Hilda van Zalen, Jan Sax van der Weijden, Dorti van Mildert, Leny Dijkslag, Marinke Bos, Pien Ubachs en Gaja Duikersloot.

Bent u geen lid van de vereniging, maar wilt u wel meer informatie of wilt u in contact komen met de platforms, stuur dan een e-mail met omschrijving van uw vraag aan het secretariaat.