Strategie van NVvA

Juist in een wereld vol veranderingen biedt een heldere strategie houvast. De strategie van de NVvA voor de komende jaren loopt over twee sporen: professionalisering en profilering. Op beide fronten blijven we planmatig en doelmatig stappen vooruit zetten.

Als het gaat om de professionalisering van ons vak leggen we de komende jaren enkele specifieke accenten. We blijven kennis ontwikkelen, maar zorgen er ook voor dat arbeidsdeskundigen deze kennis ook ieder op hun eigen manier en op hun eigen moment kunnen gebruiken. Ook komt er extra aandacht voor permanente ontwikkeling en voor de kernwaarden en kerntaken van de arbeidsdeskundige.

Ook als het gaat om de profilering van ons vak leggen we accenten. We nemen snel en deskundig positie in bij actualiteiten en gaan extra investeren in multidisciplinaire samenwerking. Ook willen we dat arbeidsdeskundigen meer positie krijgen als ‘logische’ adviseur voor werkgevers, zodat zij arbeidsdeskundigen gaan zien als partner in inclusief werkgeverschap.