Kenniscentrum | Arbeidsdeskundigen

Kenniscentrum

In het kenniscentrum staan alle publicaties van het AKC. De kennis die het centrum verzamelt, ontwikkelt en verspreidt geeft antwoorden op herkenbare vragen van arbeidsdeskundigen, opdrachtgevers en cliënten.

Recent toegevoegd


10
jul
2024
Onderzoeksrapporten en artikelen

18
jun
2024
Leidraden en Richtlijnen Leidraad Werkvoorzie ...


12
jun
2024
Onderzoeksrapporten en artikelen

11
jun
2024
Onderzoeksrapporten en artikelen

Documenten

Methodisch uitgewerkte voorbeeldcasussen voor arbeidsdeskundigen.

TOON ALLES

Rapporten waarin een onderwerp uitgebreid behandeld wordt.

TOON ALLES

Overzichtelijke samenvatting van de uitkomsten van een rapport of onderzoek.

TOON ALLES

Relevante instrumenten voor arbeidsdeskunidigen.

TOON ALLES

Standaard die de manier aan waarop de arbeidsdeskundigen werken weergeeft. Norm die op dit moment binnen de beroepsgroep geldt.

TOON ALLES

Verzameling van voor arbeidsdeskundigen relevante onderzoeksrapporten en artikelen.

TOON ALLES

Verzameling van presentaties met voor arbeidsdeskundigen relevante onderwerpen.

TOON ALLES

Websites met voor arbeidsdeskundigen relevante content.

TOON ALLES