AKC nieuws

Enquête in het kader van het onderzoek naar technostress

Eerder kondigden we aan dat Noël Barnard onderzoek doet namens het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum naar technostress. Voor het beschikbaar stellen van informatie rondom de oorzaken, gevolgen, risicofactoren en handelingsperspectieven van technostress ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC Jaarverslag 2022 online

Het AKC heeft het jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Een jaar waarin we wederom heel wat werk hebben verzet. Het jaarverslag geeft een overzicht van de bereikte resultaten en een blik op de toekomst.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Onderzoek naar technostress van start

Frustraties op werk, omdat de computer het niet goed doet, honderden mailtjes, telefoontjes of meldingen die binnenkomen, zowel op werk of zelfs erna of wellicht maakt u zich zorgen dat u straks geen baan meer heeft door de opkomst van nieuwe technol ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Onderzoek werkhervatting long COVID: tien factoren van belang

Recent onderzoek van het Centrum Werk Gezondheid biedt inzicht in de factoren die belangrijk zijn als werknemers met long COVID weer aan het werk gaan. Interessant voor arbeidsdeskundigen, omdat zij steeds meer te maken krijgen met adviesvragen over ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meld je nu aan voor de 2e Arbeidsdeskundige Professionaliseringsdag!

Geweldig nieuws! De NVvA, SRA en AKC organiseren de 2e editie van de Arbeidsdeskundige Professionaliseringsdag, deze keer in de zomer.

AKC
Arbeidsdeskundigen
De geactualiseerde Leidraad Werkvoorzieningen

Werkvoorzieningen kunnen worden ingezet als ondersteuning bij re-integratie van werknemers. Het handelingskader uit de oude versie van de leidraad is nog steeds goed, maar het wettelijke kader en de vormgeving moesten worden geactualiseerd. Er waren ...

NVvA
NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
AKC heeft de geactualiseerde Leidraad Werkvoorzieningen opgeleverd

Werkvoorzieningen kunnen een heel concrete bijdrage leveren aan de re-integratie van werknemers. ‘Helaas vormen ze vaak het sluitstuk van re-integratie, omdat kennis van professionals niet altijd volstaat’, vertelt stafarbeidsdeskundige Herke de Blan ...

AKC
Oops: link werkt niet....

AKC is sinds vorige week verplicht overgestapt op een nieuwe publicatiedatabase voor haar cahiers, leidraden, artikelen en overige documenten. Helaas werken daardoor een aantal links niet meer. De komende weken wordt aan een oplossing voor dit proble ...

AKC
In gesprek over de rol van modellen en instrumenten in jouw werk

Welke modellen en instrumenten gebruik jij als arbeidsdeskundige in je werk? Waar ben jij mee geholpen? Hoe kunnen die toegankelijker worden? Onderzoeksbureau Muzus gingen hierover met arbeidsdeskundigen in gesprek tijdens het NVvA-congres op 4 april ...

AKC
Passend Werk nieuwsbrief

We kondigende het vorig jaar al aan en in de eerste AD Visie van 2023 stond een artikel over passend werk, binnenkort wordt gestart met de pilot. Een prototype is inmiddels gebouwd en nadat daar de laatste hand aan is gelegd, wordt gepilot met bedrij ...

AKC