AKC nieuws

Toepasbare technologie voor letselschade-arbeidsdeskundigen

Arbeidsdeskundigen spelen een cruciale rol in het beoordelen van werkgerelateerde beperkingen en het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie. Onder arbeidsdeskundigen is het bewustzijn over de mogelijkheden die technologie hierin biedt, beperkt. ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Nu online Cahier 32: Vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen blijkt effectief

Veel arbeidsdeskundigen hechten waarde aan de vroegtijdige inzet van hun expertise tijdens het eerste ziektejaar, zo blijkt uit onderzoek door Impact Centre Erasmus. In een eerdere verkenning kwam de toegevoegde waarde van vroegtijdige inzet al duide ...

AKC
Wolter is arbeidsongeschikt én werkt: ‘Ik moet onder de mensen zijn’

Geroutineerd sjeest Wolter van Coeverden in zijn rolstoel door de werkplaats van Bazz E-bikes in Hengelo. Hij repareert er elektrische fietsen van onder andere maaltijdbezorgers en zorgmedewerkers. De fiets hangt aan twee haken op ooghoogte en sleute ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
3e open subsidieoproep AKC

Het onderzoeksprogramma van het AKC krijgt onder meer inhoud door subsidie beschikbaar te stellen voor onderzoek. Na een eerste succesvolle open oproep, is het AKC wederom op zoek naar voorstellen voor relevant onderzoek voor de arbeidsdeskundige pra ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Nieuwe reeks collegetour Kanker en Werk: dilemma’s uit de praktijk

Elk jaar krijgen 100.000 mensen in Nederland de diagnose kanker. 40.000 van hen zijn nog in de werkzame leeftijd. De ziekte heeft vaak grote invloed op het werk. De gevolgen zijn zeer divers en afhankelijk van de impact van de ziekte en het stadium v ...

AKC
Tegenstrijdige belangen van werkgever en werknemer bij re-integratie

Het re-integratieproces van werknemers kent een belangrijk dilemma. Waar de werkgever zich primair kan richten op schadelastbeheersing, zoekt de werknemer vooral een passende re-integratie. Thom Wildeboer, directeur van de Stichting Expertisecentrum ...

AKC
Onderzoek: Samen werken aan Cliëntgerichte Dienstverlening

Ben jij werkzaam als arbeidsdeskundige? Wil je jezelf én het arbeidsdeskundige vak ontwikkelen en professionaliseren op het gebied van cliëntgerichte dienstverlening? Doe dan mee!

AKC
Arbeidsdeskundigen
Software voor doven en slechthorenden Speaksee vergoed door UWV

Mensen met een auditieve beperking ervaren soms een afstand tot de arbeidsmarkt. Technologie kan hun arbeidsparticipatie verbeteren. Tot voor kort werd software die gesproken taal real-time omzet naar geschreven tekst, zoals Speaksee, niet vergoed do ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Betrekken van naasten in de arbeidsdeskundige praktijk: doe mee aan onze evaluatie!

Ben jij je bewust van de invloed die naasten zoals partners, familieleden en vrienden kunnen hebben op herstel en re-integratie? En ben je geïnteresseerd in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om hier effectief mee om te gaan? Sinds september ...

AKC
NVvA
AKC
AKC jaarplan 2024

2024 wordt een bijzonder jaar voor het AKC. We bestaan dit jaar namelijk 15 jaar! Al 15 jaar blijven we ons ontwikkelen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit en de dagelijkse praktijk van arbeidsdeskundigen. Daarom stellen we ieder ja ...

AKC