AKC nieuws

Zoeken en vinden op de website

Uit de ledenenquête van 2022 bleek dat informatie op de website soms lastig te vinden is. Het delen van kennis uit onderzoek is een van de pijlers van het AKC. Om de beschikbare informatie toegankelijker te maken, hebben wij het document ‘Tips voor z ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Verschil verrijkt! Lunchwebinar diversiteit en inclusie

Verschil verrijkt! Daarom doen het AKC en OVAL samen mee mee met de vijfde editie van Diversity Day op 3 oktober. Op deze dag organiseren wij een lunchwebinar rond diversiteit en inclusie.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Oproep: Doe mee aan de doorontwikkeling e-learning betrekken van naasten

Sta jij weleens stil bij de invloed van naasten zoals partners, familieleden en vrienden? En weet je hoe jij hier als arbeidsdeskundige mee om kan gaan? Sinds kort is de e-learning cursus ‘Betrekken van naasten in de arbeidsdeskundige praktijk’ besch ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Draag bij aan meer menselijke maat in re-integratietrajecten

In het re-integratiedomein is behoefte aan meer ‘menselijke maat’ in de begeleiding van cliënten. Daarom wordt in het project ‘Waarde en duurzaamheid toevoegen aan de re-integratie’ een gesprekshandleiding ontwikkeld waarin waarden centraal staan. De ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Notitie Technostress biedt inzicht in risicofactoren voor stress door ICT-gebruik

Technologie speelt een cruciale rol in veel aspecten van het werkende leven. Hoewel het veel voordelen biedt, brengt het ook risico’s met zich mee, waaronder stress door ICT-gebruik. De Notitie Technostress biedt inzicht in deze klachten. De opgenome ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Onderzoek Actief blijven werken en professionaliseren van start.

In augustus is het onderzoek Actief blijven ontwikkelen en professionaliseren gestart bij kennispartner ZINZIZ. Wil jij met ZINZIZ delen wat jij vindt van (professionele) ontwikkeling in de arbeidsdeskundige praktijk? Wil jij je mening geven, over bi ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundige overwegingen bij de RIV-toets: een onderzoek

Bij de aanvraag van een WIA-uitkering beoordeelt het UWV of werknemer en werkgever zich aan de re-integratieverplichtingen hebben gehouden. Over de overwegingen die professionals hierbij maken, is nog weinig bekend. Arbeidsdeskundige Ilonka Eekhoudt ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Nu online: cahier 30 Arbeidsdeskundigen en de inclusieve arbeidsmarkt

Hebben arbeidsdeskundigen een rol in het signaleren van discriminatie op de werkvloer? Zelf vinden ze van wel, blijkt uit het onderzoek ‘Discriminatie op de radar’, naar de positie van arbeidsdeskundigen in een inclusieve arbeidsmarkt. Uitkomst is da ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Spraakondersteuningsapp Whispp gelanceerd

Het AKC is sinds 2021 actief betrokken bij de pilot Whispp. Whispp ontwikkelt spraaktechnologie en een app die fluisterspraak en aangedane spraak omzet naar een goed verstaanbare en natuurlijke stem. Hierdoor verloopt (video)bellen ontspannen en effe ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Start onderzoek Werken met de late gevolgen van kanker(behandeling)

Steeds meer mensen overleven kanker. Er is (gelukkig) de nodige aandacht voor werkhervatting na een kankerdiagnose, en meer en meer ook over blijven werken tijdens kanker(behandelingen) en daarna. Ook vanuit arbeidsdeskundigen, zoals de AKC-collegeto ...

AKC
Arbeidsdeskundigen