Arbeidsdeskundigen nieuws

Ongelijkheden tussen diverse sociale klassen in Nederland

Het onlangs uitgevoerde onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat zien dat Nederland zeven sociale klassen kent waarin het onderlinge verschil enorm is. Het SCP-rapport Eigentijdse Ongelijkheid laat iemands positie in de maatschapp ...

NVvA
NVvA
Nieuwe subsidieregeling: IPS-trajecten voor gemeentelijke doelgroep gestart

Op 1 maart 2023 is de subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep gestart. Deze regeling biedt ggz-instellingen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een IPS-traject (Individuele Plaatsing en Steun) bij de gemeente waar de ...

NVvA
NVvA
Resultaten van onderzoek naar meervoudig opdrachtgeverschap

Hoe kun je als samenwerkingsdriehoek op een effectieve manier omgaan met meerdere opdrachtgevers? Deze vraag speelt bij veel samenwerkingsverbanden. Het WaU-spoor, genaamd 'samenwerken in de driehoek', heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar ...

NVvA
NVvA
Post-COVID Toekomstperspectief: Slotconferentie voor Praktijkprofessionals en Beleidsmakers

Bent u een praktijkprofessional of beleidsmaker die geïnteresseerd is in de gevolgen van COVID-19 op het gebied van werk en gezondheid? Dan nodigt het UMCG u van harte uit voor de openbare slotconferentie van ACTION, het onderzoeksprogramma naar lang ...

NVvA
NVvA
De invloed van de hormonale cyclus op de gezondheid van vrouwen

De belangrijke rol van hormonen in het behoud van een goede gezondheid is onbetwistbaar. Toch blijft het gebrek aan kennis over hoe de hormonale cyclus van vrouwen invloed heeft op hun gezondheid een probleem. Het is daarom van groot belang dat hier ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsinspectie: ‘verbetering nodig inkomensondersteuning werkzoekenden’

De arbeidsmarkt heeft momenteel grote behoefte aan personeel, maar gemeenten en uitkeringsinstantie UWV blijken onvoldoende in staat werkzoekenden aan een baan te helpen. Het rapport 'Spiegel Bestaanszekerheid 2022' van de Nederlandse Arbeidsinspecti ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
ChatGPT – hulpmiddel voor de arbeidsdeskundige?

Technologische ontwikkelingen kunnen van toegevoegde waarde zijn in de arbeidsdeskundige praktijk. Er is veel te doen rond ChatGPT: chatsoftware die deep learning gebruikt om antwoord te geven op een gebruikersvraag. De kerngroep Technologisering van ...

AKC
Het NVvA ledenonderzoek 2022 | Deel twee

Dit is deel twee van het tweeluik over het ledenonderzoek. In het eerste deel, deelden wij de resultaten met betrekking tot o.a. evenementen en het gebruik van platforms. In dit deel lees je de overige uitkomsten. 

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Het NVvA ledenonderzoek 2022 | Deel één

We zijn verheugd om de resultaten van het ledenonderzoek met jullie te kunnen delen! Eind 2022 hebben 360 leden de moeite genomen om het onderzoek in te vullen. Hun achtergrond komt redelijk overeen met de spreiding in het werkveld. Er hebben dit ...

NVvA
NVvA
Simpel switchen: Wanneer herleeft het recht op Wajong?

Als iemand vanuit dagbesteding een stap zet naar (beschut) werk, maar dit toch teveel blijkt, kan diegene dan nog terug naar de Wajong? Deze vraag komt regelmatig binnen bij het project Simpel Switchen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA