Arbeidsdeskundigen nieuws

Open Subsidiecall AKC

Het AKC is op zoek naar voorstellen voor relevant onderzoek voor de arbeidsdeskundige praktijk.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Webinar ziektepercepties en gezondheidsvaardigheden praktisch geschoolden

Op 30 november 2021 van 15.00-16.30 u organiseert het UMCG een online webinar over de resultaten van het onderzoek “Dyadic Illness Perception Interevention (DIPI)”.

Vacature voorzitter Programma Advies Commissie

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum ondersteunt de professionaliteit van de arbeidsdeskundige en draagt met kennisproducten bij aan het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie in Nederland.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Online congres Sterk door Werk - 4 november 2021

Hoe krijgen meer mensen met een psychische kwetsbaarheid een duurzame plek op de arbeidsmarkt? Wat is jouw bijdrage hierin als professional, werkgever of als werknemer? Ontdek het op het nieuwe hybride congres van Sterk door Werk op 4 november 2021. ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AD Podcast 6: Erik Groot (AWVN)

De NVvA besteedt dit jaar extra aandacht aan de toekomst van arbeid en ons vak. In dat kader vragen we prominente wetenschappers, politici en mensen uit verschillende maatschappelijk relevante organisaties om hun visie te geven op de ontwikkelingen i ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Jubileumcongres “De AD en de toekomst”

We nodigen je graag uit voor het jubileumcongres van de NVvA  in samenwerking met het AKC op 11 november vanaf 10.00 uur in het Beatrix Theater in Utrecht met als thema 'De AD en de toekomst'. Het programma met inspirerende en interessante lezingen, ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuw in de AD Academie

In de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzingen om je arbeidsdeskundige kennis op peil te houden. De AD Academie is altijd klaar voor gebruik, maar nooit af. Deze week zijn er twee opnames uit de regio toegevoegd: regio ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Wederom meer mensen aan het werk

In augustus 2021 was 69,5 procent van de 15- tot 75-jarigen aan het werk, een nieuw record in arbeidsdeelname. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden in de genoemde ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Overheid maakt werk van veilig en gezond thuiswerken

Omdat (gedeeltelijk) thuiswerken de nieuwe norm lijkt te worden heeft de overheid geld uitgetrokken om dit veilig en gezond te houden. Uit de nieuwe rijksbegroting blijkt dat er vijf miljoen euro is gereserveerd om thuiswerken te bevorderen en daarbi ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Extra coronasteun Participatiewet vervalt, crisisteams blijven

De tijdelijke maatregelen gericht op de moeilijke positie van jongeren op de arbeidsmarkt die het kabinet vanwege de coronacrisis nam zijn beëindigd. Zo werden onder meer een aantal re-integratie-instrumenten waarvoor jongeren niet in aanmerking kome ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen