Arbeidsdeskundigen nieuws

Blik op Werk zoekt een strategisch accountmanager voor haar taak in het kader van de Uniforme Loonwaardebepaling

Ben jij een verbinder en heb jij ervaring met het opbouwen van een sterk netwerk? Kun jij snel schakelen tussen verschillende niveaus en stakeholders binnen en buiten een organisatie? Dan zoeken wij jou!Blik op Werk geeft een onafhankelijk kwaliteits ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Overstap van oude Wajong naar Wajong 2010

Onlangs nam NVvA voorzitter, Bert van Swam, deel aan de stakeholdersbijeenkomst Overstapgesprekken Wajong van UWV. UWV heeft hiervoor een flyer opgesteld met informatie. 

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Deskundigenoordeel (On)geschikt eigen werk

Het onderzoek van Fred Scholte is een onderzoek vanuit sociologisch perspectief: de verbondenheid met werk en de netwerken in de privé-situatie en in de maatschappij spelen een grote rol blijkt uit de bevindingen. Het onderzoek biedt waardevolle inzi ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Rapportage Uniforme Loonwaarde

De Rapportage Uniforme Loonwaardebepaling is een basisrapportageformat voor loonwaardedeskundigen. Dit is voor arbeidsdeskundigen op het vlak van onderbouwing en verantwoording echter niet voldoende. Begin september komen AKC en NVvA met een aanvulle ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Nieuw in de AD Academie

In de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzingen om je arbeidsdeskundige kennis op peil te houden. De AD Academie is altijd klaar voor gebruik, maar nooit af. Deze week zijn er nieuwe onderwerpen toegevoegd, namelijk twe ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Vacature voorzitter Programma Advies Commissie

De Programma Advies Commissie (PAC) van AKC is samengesteld uit wetenschappers, beleidsvertegenwoordigers, opleider, arbeidsdeskundigen, ministerie van SZW en UWV. De PAC adviseert het bestuur van AKC over de kennisagenda, onderzoeksaanpak en belangr ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Veel baankansen, maar niet in alle sectoren

Ondanks de pandemie zijn de baankansen over het algemeen goed voor gediplomeerden die de komende zes jaar de arbeidsmarkt op komen. Tot 2026 worden er meer dan 2 miljoen baanopeningen verwacht. Daar tegenover staat een instroom van 1,6 miljoen nieuwe ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Oproep voor indienen van pilotvoorstellen inclusieve technologie

Tot 24 september kunnen partijen voorstellen indienen voor een pilot waarbij technologie wordt ingezet om mensen met een arbeidsbeperking beter in staat te stellen om te (blijven) werken. Er is financiering beschikbaar voor maximaal tien pilots.

AKC
TNO en SBB gaan een leven lang ontwikkelen

TNO en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) gaan een strategische samenwerking aan om een leven lang ontwikkelen en innovatie in mbo-beroepen vanzelfsprekender te maken.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
36 miljoen voor van baan naar baan

Het ministerie van SZW trekt 36 miljoen euro uit voor mensen uit de doelgroep banenafspraak die hun baan (dreigen te) verliezen door de coronacrisis. Met het geld kunnen deze mensen begeleid worden naar ander werk. Het betreft een eenmalige maatregel ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen