Arbeidsdeskundigen nieuws

Stapeling van problemen treft 1 op de 6 Nederlanders

Uit een nieuw SCP-onderzoek blijkt dat één op de zes volwassenen in Nederland te maken heeft met stapeling van problemen. Dit geldt ook voor ruim één op de tien ouders van minderjarige kinderen. Gemeenten moeten alert zijn op deze problematiek en de ...

NVvA
NVvA
Enquête in het kader van het onderzoek naar technostress

Eerder kondigden we aan dat Noël Barnard onderzoek doet namens het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum naar technostress. Voor het beschikbaar stellen van informatie rondom de oorzaken, gevolgen, risicofactoren en handelingsperspectieven van technostress ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC Jaarverslag 2022 online

Het AKC heeft het jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Een jaar waarin we wederom heel wat werk hebben verzet. Het jaarverslag geeft een overzicht van de bereikte resultaten en een blik op de toekomst.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Download nu de WAI jaarrapportage 2022

Nederland kampt met een krapte op de arbeidsmarkt. Waar het aantal nieuwe banen en vacatures in augustus 2022 recordcijfers bereikte, daalde het aantal werklozen naar het laagste niveau sinds 2003. Deze situatie heeft consequenties voor werkgevers, w ...

NVvA
NVvA
Onderzoek naar technostress van start

Frustraties op werk, omdat de computer het niet goed doet, honderden mailtjes, telefoontjes of meldingen die binnenkomen, zowel op werk of zelfs erna of wellicht maakt u zich zorgen dat u straks geen baan meer heeft door de opkomst van nieuwe technol ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Nieuwe versie handleiding ‘Omgaan met Persoonsgegevens door Arbeidsdeskundigen’

Arbeidsdeskundigen hebben in hun dagelijkse werk voortdurend te maken met persoonsgegevens. Er is behoefte aan duidelijkheid over de wijze waarop daarmee om te gaan. Een paar jaar geleden is de handleiding ‘Omgaan met Persoonsgegevens door Arbeidsdes ...

NVvA
NVvA
Meld je aan en kom naar de Summerschool!

Op donderdag 29 juni vindt de tweede editie van de professionaliseringsdag voor arbeidsdeskundigen plaats bij Saxion in Deventer. Dit geweldige evenement wordt georganiseerd door NVvA, SRA en AKC. Bereid je voor op een dag vol inspirerende colleges, ...

NVvA
NVvA
Onderzoek werkhervatting long COVID: tien factoren van belang

Recent onderzoek van het Centrum Werk Gezondheid biedt inzicht in de factoren die belangrijk zijn als werknemers met long COVID weer aan het werk gaan. Interessant voor arbeidsdeskundigen, omdat zij steeds meer te maken krijgen met adviesvragen over ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Meld je nu aan voor de 2e Arbeidsdeskundige Professionaliseringsdag!

Geweldig nieuws! De NVvA, SRA en AKC organiseren de 2e editie van de Arbeidsdeskundige Professionaliseringsdag, deze keer in de zomer.

AKC
Arbeidsdeskundigen
Een inspiratiesessie over inclusief werkgeverschap

Hoe ga je als professional in gesprek met werkgevers nu er steeds meer nadruk wordt gelegd op het matchen van werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt? Tijdens de eerste van de twee inspiratiesessies wordt deze vraag beantwoord op ba ...

NVvA
NVvA