Ingangseis EQF6 | Arbeidsdeskundigen

Ingangseis EQF6

Voor opname in het register van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) en om je te kunnen certificeren moet je aantonen dat je onder meer beschikt over een hbo-bachelor diploma of een hbo-diploma van een vierjarige opleiding uit het verleden dat op de CROHO lijst staat. Een post hbo-opleiding is niet voldoende. Arbeidsdeskundigen kunnen laten zien dat ze aan dit niveau voldoen door een geldig NOVA geaccrediteerd HBO diploma (of hoger) te overleggen of door zich bij een officieel EQF6 toetsende instelling te laten toetsen en deze met een positief resultaat af te ronden. NVvA en SRA hebben hiervoor met een aantal partijen een overeenkomst gesloten.

EQF-niveau 6

EQF staat voor het European Qualification Framework. Het EQF is een meetlat die gebruikt wordt om generiek werk- en denkniveau inzichtelijk te maken. Het EQF bestaat uit verschillende onderdelen (context, kennis, vaardigheden, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid) op verschillende niveaus. EQF-niveau 6 komt overeen met het Nederlandse hbo-niveau.

EVC en het competentiediploma

EVC is een, door het ministerie van OCW, erkende methodiek om aanwezige werkervaring te valideren en te erkennen. Tijdens een EVC-traject toon je aan dat jij jouw werkzaamheden op EQF-niveau 6 uitvoert.

De verschillende partijen

De onderstaande teksten en documenten zijn door de organisaties aangeleverd.

Libereaux advies- en leertrajecten
De meest efficiënte route tot opname in het register van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen. Libereaux is jarenlang erkend aanbieder van e-Portfoliotrajecten, waaronder EVC, het Erkennen van Verworven Competenties. Wij hebben voor u een efficiënt traject ingericht om samen met u een EVC – traject op EQF niveau 6 te doorlopen. Onder professionele begeleiding ondersteunen wij u optimaal (op locatie) om zo dit traject met succes te doorlopen. Nieuwsgierig? Klik hier om u aan te melden voor een vrijblijvend informatiegesprek.

Bureau Sterk
We krijgen steeds vaker de vraag of we een uitspraak kunnen doen over het werk- en denkniveau van een medewerker. Door onze expertise op het gebied van EVC en professioneel valideren en ons ruime aanbod van (STERK)scans, testen en toetsen kunnen we een goede instrumentenmix samenstellen waarmee we een genuanceerde uitspraak kunnen doen over het functioneren of de mogelijkheid om op een bepaald niveau te kunnen functioneren. Klik hier voor meer informatie.

EVC Centrum Vigor
EVC Centrum Vigor werkt met een unieke EVC-aanpak, waarbij een persoonlijk inzetbaarheidsprofiel wordt vastgesteld en beroepsoverstijgende en vaktechnische competenties worden vastgelegd.
EVC Centrum Vigor werkt voor diverse beroepsgroepen (Bewindvoerders, Loopbaanprofessionals, Jeugdzorgwerkers en Schoolleiders Primair Onderwijs) die zich voor de uitoefening van hun professie dienen te registreren. De mate van inzetbaarheid van een kandidaat en de opgebouwde ervaring zegt vaak meer dan het hebben van een hbo-startkwalificatie. Klik hier voor meer informatie.

HaKa
HaKa heeft veel ervaring in het afnemen van EVC procedures. Zij wordt door de kandidaten als een organisatie gezien die snel reageert op vragen, veel tijd besteed aan begeleiding, betrouwbaar is en kennis van zaken heeft. HaKa werkt met een online omgeving waarin het portfolio wordt opgebouwd en waar vragen aan de begeleider kunnen worden gesteld. HaKa is één van de EVC aanbieders die een EVC op de competentiestandaard afneemt om het werk- en denkniveau van een kandidaat te bepalen. Het EVC voor de arbeidsdeskundigen is aangepast aan de werksituaties waar zij mee te maken hebben. Klik hier voor meer informatie.

Zoek een arbeidsdeskundige