De certificerende instellingen

Voor de certificering van arbeidsdeskundigen kan je terecht bij twee Certificerende Instellingen (CI's), te weten:

DNV

“Safeguarding life, property and the environment” is de missie van DNV. Het managen van risico’s is de specifieke expertise van DNV.
DNV, één van ’s werelds meest vooraanstaande professionele dienstverleners, laat organisaties en mensen beter functioneren door middel van managementsysteem-, product-, persoons- en procescertificering Daarnaast worden trainingen aangeboden en verificaties en assessments uitgevoerd. Vanuit zo’n 300 kantoren in meer dan 100 landen ondersteunen onze medewerkers u bij de beheersing, verbetering of vernieuwing van uw bedrijfsvoering en persoonlijke ontwikkeling. DNV heeft wereldwijd meer dan 80.000 managementsystemen gecertificeerd. Dit maakt DNV tot een van de grootste certificerende instellingen ter wereld.
Onafhankelijkheid, diepgaande expertise, procesbegeleiding en betrokkenheid staan voorop in de samenwerking met onze klanten.
DNV Business Assurance verzorgt Persoonscertificatie in binnen- en buitenland, voor zowel dienstverlenende als technische beroepsgroepen. In een aantal gevallen treedt DNV op namens de Nederlandse overheid, zoals bijvoorbeeld voor Kraanmachinisten, Asbest-verwijderaars en Hogere Veiligheidskundigen.
De certificatie van Arbeidsdeskundigen past binnen het portfolio persoonscertificatie van DNV. Naast Arbeidsdeskundigen certificeert DNV onder andere ook (NOBCO) beroepscoaches.
Website
E-mail
Telefoon: 010-292 28 10
Klik hier voor een voorbeeld certificaat.

Hobéon SKO

Hobéon SKO is een vertrouwde naam als het gaat om persoonscertificering, zoals de certificering van arbeidsdeskundigen. "We luisteren naar onze klanten, en hebben naar aanleiding daarvan met succes verbeteringstrajecten ingezet", vertelt Jos de Gooijer. "Dat werd onderstreept door de enquête die we ruim een jaar geleden hielden: we kregen en hoge respons en een positieve waardering van onze dienstverlening. Een opsteker die bevestigt dat we op de goede weg zitten. Bovendien verloopt de omzetting naar nieuwe certificaten nu goed, snel en probleemloos."
Website
E-mail
Telefoon: 070-306 68 50
Klik hier voor een voorbeeld certificaat.

Als je je wilt certificeren, dien je je eerst aan te melden bij één van deze twee certificerende instanties. Na het certificatieproces informeert de CI de NVvA over het certificaatnummer en de ingangsdatum van het certificaat. De NVvA zorgt er vervolgens voor dat je dossier vanaf de ingangsdatum van het certificaat op 0 wordt gezet. Je hebt dan vier jaar de tijd om je dossier te vullen voor de eerstvolgende hercertificering. Je kunt zelf je PE-punten (Permanente Educatie) bijhouden en OT-verslagen en overige documenten uploaden. Zodra er 32 punten zijn verzameld en voor 4 jaar OT verslagen zijn ingeleverd, kan je je dossier, mits volledig, indienen bij de CI.

Zoek een arbeidsdeskundige