Missie van NVvA | Arbeidsdeskundigen

Missie van NVvA

De NVvA richt zich als beroepsvereniging op de professionalisering en profilering van arbeidsdeskundigen en van hun vak.

De arbeidsdeskundige is specialist in de relatie tussen mens, werk en inkomen. Kerntaak is het leveren van maatwerk bij het individu en zijn werk. Hierbij staat de professionele weging van belasting en belastbaarheid centraal; deze weging leidt tot een advies over passend werk.
Altijd vanuit deze basishouding: iedereen doet mee.

De arbeidsdeskundige zorgt ervoor dat hij zich blijft ontwikkelen, kennis vergaart en daarmee een betrouwbare en onafhankelijke partner is. De NVvA is het netwerk waar arbeidsdeskundigen de kennis en kunde halen en brengen die ze nodig hebben als professional. De NVvA zorgt er ook voor dat het werkveld -  waaronder professionals in aanpalende beroepsgroepen - weet waar arbeidsdeskundigen voor staan en bij welke specifieke vraagstukken ze ingeschakeld kunnen worden.