Onze Kennispartners | Arbeidsdeskundigen

Onze Kennispartners

Door samenwerking met andere kennisinstituten en organisaties, bevordert het AKC dat de beschikbare middelen zo goed mogelijk ingezet worden en de kennis zo breed mogelijk verspreid wordt. Daarnaast biedt samenwerking met partners, die zich eveneens inzetten om een bijdrage te leveren aan arbeidsparticipatie, een breder perspectief en een krachtigere boodschap. Zo ontstaat een sterk netwerk gericht op inclusie en arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking.

Diagram
Fit for
Work
Blik op
Werk
UWV
Verbond
van ver-
zekeraars
NVAB
SAM
NVvA
SRA
NVVG
OVAL
VNO-
NCW
AWVN
DNZ
Cedris
Divosa
VNG
SZW
ZonMW
SBCM
KCVG
CIAO
APE
Panteia
TNO
Zinziz
Muzus
Instituut
GAK
AD
opleiders
Universiteiten
& Hogescholen
SBI
formaat
Vakbonden
Alliantie
SSZS
SWOM
MIND
Patiënten-
federatie
LCR
Ieder
(In)

Zoek een arbeidsdeskundige