Onze kennispartners

Door samenwerking met andere kennisinstituten en organisaties, bevordert het AKC dat de beschikbare middelen zo goed mogelijk ingezet worden en de kennis zo breed mogelijk verspreid wordt. Zo ontstaat een sterk netwerk van kennisverspreiding rond integratie en inclusie van mensen met een arbeidsbeperking.

Eén van de middelen die wij daarvoor inzetten is verwijzen vanuit onze website naar (onze) kennispartners.

Zoek een arbeidsdeskundige