NVvA nieuws

Workshop Uniformering Loonwaarde

Op 10 juni heeft Vincent Braun van AKC voor de Programmaraad twee workshops verzorgd over de Uniformering van Loonwaarde die per 1 juli 2021 in gaat.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
NVvA-bestuur met komst Mieke Rabou compleet

Tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 25 mei is Mieke Rabou gekozen tot bestuurslid van de NVvA. Met de komst van Mieke is de vacature voor de bestuursportefeuille Ledenparticipatie op uitstekende wijze vervuld. Mieke stelt zich voor.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Stage of stagedagen voor ADen in opleiding; wie biedt hulp?

De arbeidsdeskundigenopleiders hebben moeite met het vinden van stageplekken en meeloop- of meekijkdagen voor arbeidsdeskundigen in opleiding. Door de coronaregels zijn deze praktische leermomenten momenteel heel moeilijk te vervullen. Er is echter v ...

NVvA
Richtlijn NAH en arbeidsparticipatie op de Richtlijnendatabase

De richtlijn NAH en arbeidsparticipatie is herzien en toegevoegd aan de richtlijnendatabase van de Federatie van Medisch Specialisten. Sinds de vorige versie van de richtlijn (2012) zijn er nieuwe ontwikkelingen op dit gebied geweest waardoor een her ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
NVvA 50 Jaar 'Beschouwingen op het vak'

In 2021 is het een halve eeuw geleden dat de NVvA werd opgericht. Dit vieren we door 50 keer aandacht te schenken aan het jubileum. En hier is nummer 17 van 50! Beschouwingen op arbeid en het vak; de vijfde in de reeks van beschouwingen is van Tof Th ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Handreiking 'Op naar meer duurzame banen'

Recent heeft de uitwisselingsessie 'Op naar meer duurzame banen' plaatsgevonden. Deelnemers spraken elkaar over het creëren van duurzame banen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Webinar over inclusieve regelingen 15 juni

Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van inclusieve regelingen zoals de no-riskpolis, loonkostensubsidie, proefplaatsing, voorzieningen en jobcoaching. Daarom organiseren werkgeversvereniging AWVN en UWV op 15 juni een webinar over dit thema. Als d ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Webinar over voorzieningen 24 juni

Een brailleleesregel, software om je pc te bedienen als je een motorische beperking hebt, vergoedingen voor de thuiswerkplek in coronatijd, taxivergoeding als je niet op een andere manier naar je werk kunt komen… Er zijn veel soorten werkplekaanpassi ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Vragenlijst re-integratie bij hersenletsel - invullen kan tot 31 mei 2021

Werk jij met mensen met hersenletsel in hun re-integratietraject naar werk (Wet verbetering poortwachter)? Dan waarderen we het als je een korte vragenlijst wilt invullen over de informatievoorziening rondom de re-integratie. De vragenlijst voor prof ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Wil je meedenken? Faciliteren van OT-groepen

NVvA wil samen met het AKC OT-groepen faciliteren met het aanbieden van onderwerpen voor de bijeenkomsten. Wil je hierover meedenken? Meld je dan voor 16 juni aan door een mail te sturen naar nvva@arbeidsdeskundigen.nl. Als voorbeeld: we bieden ee ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen