Raad van Advies

De NVvA heeft een Raad van Advies. De kerntaken van deze raad zijn het geven van steun en advies (gevraagd en ongevraagd) aan het NVvA-bestuur over aangelegenheden van strategische, tactische en operationele aard. Bovendien worden ingangen bij ministeries en overige instituten vergemakkelijkt.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen:

 • drs. Simon van Driel (voorzitter)
 • Guus van Weelden, lid Raad van Bestuur UWV
 • mr. Richard Weurding, directeur Verbond van Verzekeraars
 • Anneloes Goossens, VNO-NCW
 • Amma Asante, Landelijke Cliëntenraad
 • Elwin Wolters, OVAL
 • Erik Groot, AWVN
 • mr. Erik de Macker, CNV Publieke Zaak
 • prof. dr. Allard van der Beek, VUmc
 • prof. dr. Alex Burdorf, Erasmus MC Rotterdam
 • Jaap Jongejan, SBI Formaat
 • David van Maanen, Divosa