NVvA nieuws

Subsidieoproep geopend voor verbetering kwaliteit poortwachtersproces

ZonMw heeft onlangs de subsidieoproep geopend voor het verbeteren van de kwaliteit van het poortwachtersproces. Het doel van de subsidie is om het proces van arbeidsongeschiktheidsbeoordeling te verbeteren en zo bij te dragen aan het verminderen van ...

NVvA
NVvA
Verslag praktijkdag: de menselijke maat

Op 9 maart 2023 organiseerde de Programmaraad een Praktijkdag met als centraal thema 'de menselijke maat'. Tijdens deze dag bespraken de aanwezige professionals de dilemma's die zij ervaren bij het bieden van de menselijke maat en hoe ze deze kunnen ...

NVvA
NVvA
Arbeidsdeskundigen vinden inspiratie in Agora-theater tijdens NVvA-voorjaarscongres

Arbeidsdeskundigen bijeen in Agora-theater voor inspirerende verhalen Op dinsdag 4 april kwamen arbeidsdeskundigen samen in het Agora-theater in Lelystad voor het NVvA-voorjaarscongres. De theaterzaal was tot de laatste stoel bezet om te luisteren na ...

NVvA
NVvA schrijft paper op uitnodiging Octas t.b.v. WIA

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS), heeft de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen uitgenodigd om een standpunt te formuleren over de toekomst van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). In d ...

NVvA
NVvA
Kamerbrief: De voortgang van de uitwerking van het arbeidsmarktpakket

Gisteren volgde de brief op de eerder gepubliceerde hoofdlijnenbrief over de hervorming van de arbeidsmarkt. Hierin informeert minister Karien van Gennip van SZW de Tweede Kamer over het pakket van samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt. 

NVvA
NVvA
Online sessie met SZW en de Programmaraad

Op maandag 6 maart 2023 vond er een online sessie plaats met SZW en de Programmaraad. In deze sessie werden de deelnemers geïnformeerd over de huidige ontwikkelingen. Titus Heemskerk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Tanja Wi ...

NVvA
NVvA
Ongelijkheden tussen diverse sociale klassen in Nederland

Het onlangs uitgevoerde onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat zien dat Nederland zeven sociale klassen kent waarin het onderlinge verschil enorm is. Het SCP-rapport Eigentijdse Ongelijkheid laat iemands positie in de maatschapp ...

NVvA
NVvA
Nieuwe subsidieregeling: IPS-trajecten voor gemeentelijke doelgroep gestart

Op 1 maart 2023 is de subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep gestart. Deze regeling biedt ggz-instellingen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een IPS-traject (Individuele Plaatsing en Steun) bij de gemeente waar de ...

NVvA
NVvA
Resultaten van onderzoek naar meervoudig opdrachtgeverschap

Hoe kun je als samenwerkingsdriehoek op een effectieve manier omgaan met meerdere opdrachtgevers? Deze vraag speelt bij veel samenwerkingsverbanden. Het WaU-spoor, genaamd 'samenwerken in de driehoek', heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar ...

NVvA
NVvA
Post-COVID Toekomstperspectief: Slotconferentie voor Praktijkprofessionals en Beleidsmakers

Bent u een praktijkprofessional of beleidsmaker die geïnteresseerd is in de gevolgen van COVID-19 op het gebied van werk en gezondheid? Dan nodigt het UMCG u van harte uit voor de openbare slotconferentie van ACTION, het onderzoeksprogramma naar lang ...

NVvA
NVvA