Start | Arbeidsdeskundigen

Leidraad Arbeidsparticipatie
Start

Rollen en opdrachten

De arbeidsdeskundige kan in het participatiedomein drie rollen uitvoeren: Adviseur, Toetser/Beoordelaar en Begeleider/Uitvoerder. Deze Leidraad Arbeidsparticipatie richt zich op het opstellen van een arbeidsparticipatieplan en daarmee op de rol van de adviseur. Ook richt de leidraad zich op de beoordeling van het arbeidsparticipatieplan, de rol van de toetser/beoordelaar.

Deze leidraad is gestructureerd naar de rollen en opdrachten die de arbeidsdeskundige kan aannemen bij de advisering over arbeidsparticipatiemogelijkheden, afhankelijk van de opdracht die hij krijgt. In deze leidraad is gekozen voor de twee belangrijkste rollen. Een arbeidsdeskundige kan optreden als:

1. Adviseur van een cliënt met een (risico op een) disbalans in het werk of als adviseur van een arbeidsorganisatie met een of meerdere werknemers met een (risico op een) disbalans in het werk. De opdracht bestaat uit het opstellen van een advies, waarin staat of en hoe de geconstateerde disbalans tussen belasting en belastbaarheid opgelost kan worden met een arbeidsparticipatieplan.

2. Beoordelaar voor het vaststellen van de gronden waarop een toe- of afwijzing van de middelen voor een arbeidsparticipatieplan wordt onderbouwd.

Meer over rollen en opdrachten.

Meer over de opdracht Adviseur.

Meer over de opdracht Beoordelaar.

Gebruik online versie

De arbeidsdeskundige kan de informatie in deze leidraad op twee manieren gebruiken: vanuit een rol of vanuit een opdracht.

In het menu kan de arbeidsdeskundige bij ‘Rolkeuze’ klikken op de rol die hij aanneemt in het arbeidsparticipatieproces en vervolgens daaronder kiezen voor de opdracht die daarbij hoort. Zo komt hij uit bij de procesbeschrijving van het arbeidsdeskundig handelen in die opdracht en aanvullende praktische informatie.

De arbeidsdeskundige kan in het menu ook rechtstreeks een opdracht kiezen. Onder ‘Opdracht selecteren’ staan alle opdrachten op een rij. Kiest hij een opdracht, dan ziet hij bovenaan de tekst bij welke rol deze opdracht hoort. De beschrijving is bij elke opdracht hetzelfde opgebouwd: bovenaan elke opdracht kan de arbeidsdeskundige eenvoudig doorklikken naar het gewenste onderwerp.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document