De arbeidsdeskundige als begeleider/coach | Arbeidsdeskundigen

Leidraad Arbeidsparticipatie
De arbeidsdeskundige als begeleider/coach

De arbeidsdeskundige neemt in de rol van begeleider/coach de uitvoering van het advies over de arbeidsparticipatiemogelijkheden op zich en coacht de cliënt via de (mogelijk) kortste weg naar werk binnen de in het plan opgenomen kaders en de mogelijkheden tot zelfsturing van de cliënt.

NB: De werkwijze voor de begeleider/coach is (nog niet) opgenomen in deze leidraad.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document