Bijzonder lectoraat arbeidsdeskundigheid

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en het Arbeidskundig Kennis Centrum (AKC) hebben op 1 mei 2016 een arbeidsdeskundig lectoraat opgericht voor vijf jaar, ter ondersteuning van bachelor en masteronderwijs van verschillende studierichtingen en de post HBO-opleiding (inclusief na- en bijscholing) tot arbeidsdeskundige.

Het Bijzonder Lectoraat AD zal zich focussen op het verzorgen van onderwijs en ontwikkeling en implementatie van methoden en werkwijzen op onderstaande thema’s:

  • Het aanpassen van functies aan de belastbaarheid van de mens voor een optimale individuele arbeidsprestatie;
  • Het versterken van de individuele mogelijkheden om te blijven voldoen aan de snel veranderende arbeidseisen;
  • Het aanpassen van werkprocessen aan de mogelijkheden van mensen en optimale arbeidsprestatie en arbeidsparticipatie;
  • Het innoveren van de arbeidsmarkt en het creëren van een nieuw arbeidsaanbod passend bij de individuele belastbaarheid van de mens;
  • Het individueel adviseren over preventieve acties gericht op het behoud van een optimale en duurzame belastbaarheid.

Op dit moment is men binnen het lectoraat bezig met onderstaand onderzoek.

De mentaal gezonde zaak: welke rol zien arbeidsdeskundigen voor zichzelf om de handelingsbekwaamheid te vergroten van werkgevers ter bevordering van werkbehoud van werkenden met psychische klachten?

Door: Bouwine Carlier (HAN) en Suzanne van Hees (HAN, Tranzo)

De aandacht voor preventie van uitval en dus werkbehoud van werkenden met psychische klachten neemt toe. Werkge­vers willen hun medewerkers vaak wel behouden voor de organisatie, maar het ontbreekt aan goed op het werkveld aan­ sluitende kennis. We hebben inzicht ver­ kregen in de ondersteuningsbehoeften van werkgevers bij deze medewerkers, waarna we gericht een arbeidsdeskun­dige handreiking voor werkgevers heb­ ben ontwikkeld. Het uiteindelijke doel van het onderzoek ‘De mentaal gezonde zaak’ door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is om werkbehoud van mensen met veelvoorkomende psychische problemen te bevorderen.

Klik hier voor de posterpresentatie van het onderzoek.

Voor uitgebreidere informatie kunt u op  de tegel dossier Lectoraat Arbeidsdeskundigheid klikken aan de rechterzijde van het scherm.