Leerstoel Arbeidsdeskundigheid | Arbeidsdeskundigen

Leerstoel Arbeidsdeskundigheid

Tilburg University heeft op 1 maart 2017 Prof. dr. R.W.B. (Roland) Blonk benoemd op de leerstoel Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid. Lees hier zijn oratie, uitgesproken op 6 april 2018 en het daarbij behorende persbericht. Voorafgaand aan zijn oratie werd het symposium "Inclusieve Innovatie van Arbeid" gehouden. Met onder meer presentaties van Fred Zijlstra: 'Inclusieve organisaties: een nieuwe ontwikkeling' en Ruud Muffels: 'Innovatie in het participatiebeleid: de bijdrage van vertrouwensexperimenten in beeld'.

De leerstoel is mogelijk gemaakt door de Stichting Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)

Het AKC geeft met de leerstoel een extra impuls aan de noodzakelijke innovatie van evidence based kennis en methoden van de arbeidsdeskundige en aanverwante professies.

Promotieonderzoek krijgt daarin een belangrijke plaats. De hoogleraar heeft de afgelopen jaren diverse promotietrajecten opgezet.

De bijzondere leerstoel is ingebed in de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) en wordt verbonden aan zowel het departement Human Resource Studies als het departement Tranzo en in het bijzonder bij de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid. Daarnaast is er nauwe samenwerking met het bijzondere lectoraat arbeidsdeskundigheid van de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Uitgebreidere informatie vindt u in het dossier Leerstoel Arbeidsdeskundigheid.