Leidraad Arbeidsparticipatie
De arbeidsdeskundige als beoordelaar

De arbeidsdeskundige geeft in de rol van beoordelaar een oordeel over de onderbouwing van het advies over de arbeidsparticipatiemogelijkheden. Hij stelt vast of het plan transparant is, degelijk onderbouwd de (mogelijk) kortste weg naar werk beschrijft en voldoende uitgaat van de mogelijkheden tot zelfsturing van de cliënt.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document