Doelgroep | Arbeidsdeskundigen

Leidraad Arbeidsparticipatie
Doelgroep

Primair

De Leidraad Arbeidsparticipatie is in de eerste plaats bedoeld voor arbeidsdeskundigen.

Secundair

De leidraad richt zicht daarnaast op opdrachtgevers, gemeenten, werkgevers, werknemers, werkzoekenden en andere professionals. Bij andere professionals gaat het bijvoorbeeld om bedrijfsartsen, re-integratiecoaches, gemeentelijke beleidsambtenaren, klantmanagers, SW-managers, re-integratiebegeleiders, jobcoaches, verzekeringsartsen, specialisten en psychologen.

Maar ook bijvoorbeeld de eerstelijns gezondheidszorg (huisartsen/fysiotherapeuten), het maatschappelijk werk, de GGZ, het WMO-loket, het transfercentrum, het poortwachterscentrum, vakbondsbestuurders en HRM-professionals behoren tot de secundaire doelgroep van de leidraad. Zij kunnen de Leidraad Arbeidsparticipatie gebruiken om meer informatie te vinden over de werkwijze en de rol van de arbeidsdeskundige op het gebied van arbeidsparticipatie.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document