Programma-adviescommissie

Het AKC heeft een programma-adviescommissie (PAC). Deze PAC bestaat uit arbeidsdeskundigen, externe deskundigen van universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter. De programma-adviescommissie heeft verantwoordelijkheid voor het doorlopen van de kenniscyclus en het realiseren van de totale onderzoeksagenda.
De PAC geeft advies gericht op besluitvorming over de kennisagenda (welke kennisvragen onderzocht gaan worden),  over de onderzoeksaanpak en over welke onderzoeksinstelling of onderzoeker het project gaat uitvoeren, daarnaast over de uitvoering van onderzoeksprojecten.

Wetenschappelijke geleding

In de programma-adviescommissie is wetenschappelijke kennis geborgd door deelname van:

 • Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit Nederland, voorzitter
 • Sandra Brouwer, hoogleraar Sociale Geneeskunde, i.h.b. arbeidsparticipatie en re-integratie van kwetsbare groepen (UMCG), vice-voorzitter
 • Roland Blonk, bijzonder hoogleraar Arbeidsdeskundigheid (Tilburg University), AKC leerstoel
 • Shirley Oomens, lector Arbeidsdeskundigheid (Hogeschool Arnhem Nijmegen), lectoraat I-GAK
 • Cecile Boot, universitair hoofddocent Arbeid en Gezondheid (Amsterdam UMC, VUmc) en bijzonder hoogleraar Organisatie en kwaliteit van werk in de ouderenzorg (Radboud Universiteit)
 • Suzan Robroek, universitair docent Arbeid & Gezondheid (Erasmus MC)

Arbeidsdeskundige geleding

In de programma-adviescommissie is de verbinding met de uitvoeringspraktijk geborgd door deelname van arbeidsdeskundigen uit de verschillende domeinen en vertegenwoordiging van de NVvA.

 • Esther van de Pavert, bestuurslid NVvA met kennisportefeuille
 • Gerard Boekel, arbeidsdeskundige in domein AOV en letsel
 • Henk Jan Veerbeek, arbeidsdeskundige in Sociaal Domein
 • Maarten Heesakkers, arbeidsdeskundige in domein AD 11
 • Marc Hensen, arbeidsdeskundige in domein UWV – claimbeoordeling

Vertegenwoordiging AD-opleiders

In de programma-adviescommissie is de verbinding met de AD opleidingen geborgd door deelname namens de erkende AD opleiders:

 • José van Assem, opleider AD opleiding UWV

Overige vertegenwoordigingen

Verbinding naar overheidsbeleid is geborgd door deelname van het UWV en het ministerie van SZW:

 • Anneke van der Giezen, programma coördinator Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Yvette van Woerkom, landelijk arbeidsdeskundig adviseur UWV
 • Margaretha Buurman, hoofd kenniscentrum, UWV
 • Pieter Ghijsen, staf arbeidsdeskundige , UWV