De arbeidsdeskundige als adviseur | Arbeidsdeskundigen

Leidraad Arbeidsparticipatie
De arbeidsdeskundige als adviseur

De arbeidsdeskundige geeft in de rol van adviseur een advies over de arbeidsparticipatiemogelijkheden van de persoon, gegeven zijn belastbaarheid, werkvermogen, werkzoekgedrag, sociale participatieniveau en mogelijkheden tot zelfsturing. Dit advies heeft de vorm van een plan dat de (mogelijk) kortste weg naar werk beschrijft.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document