Promotieonderzoeken

Kor Brongers UWV Groningen/UMCG Groningen
Het effect van een integrale participatiegerichte dienstverlening door de arbeidsdeskundige aan klanten met meervoudige problematiek.

2012-2020. Oplevering 2020
Gebruikers: UWV, verzekeraars, re-integratie bedrijven en gemeenten.

Interviews en presentaties:

Ilonka Eekhoudt, UWV Bezwaar en Beroep Arnhem / Tilburg University

Ilonka Eekhoudt heeft haar promotieonderzoek beëindigd. In de jaren lopende het onderzoek zijn data verzameld die hebben geresulteerd in twee publicaties. Naar verwachting wordt met de resterende data nog een derde artikel gepubliceerd in samenwerking met Tilburg University.

De artikelen zijn te lezen via de website: