Promotieonderzoeken

Kor Brongers UWV Groningen/UMCG Groningen
Het effect van een integrale participatiegerichte dienstverlening door de arbeidsdeskundige aan klanten met meervoudige problematiek.

2012-2020. Oplevering 2020
Gebruikers: UWV, verzekeraars, re-integratie bedrijven en gemeenten.

Interviews en presentaties:

Lydia in ’t Hout, zelfstandig arbeidsdeskundige De Hoop & Partners / Tilburg University en HAN

Arbeidsdeskundig inventarisatie-instrument om factoren in herhaald verzuim bij veelvoorkomende psychische klachten in te schatten.

2021-2027. Oplevering 2027

Gebruikers: arbeidsdeskundigen werkzaam binnen WvP, AOV, gemeenten, UWV en letsel.

Korte beschrijving:

Uit onderzoek blijkt dat 20 tot 30 procent van de werknemers die uitvallen door psychische klachten later opnieuw uitvalt. In 90 procent van de gevallen gebeurt dat binnen 3 jaar. Het is belangrijk meer inzicht te krijgen in factoren die herhaald verzuim en duurzame inzetbaarheid na uitval beïnvloeden. Het doel van dit onderzoek is inzichtelijk te maken welke persoonsfactoren, sociale en arbeidsgerelateerde factoren de kans op herhaald verzuim beïnvloeden. Met deze inzichten ontwikkelen we een arbeidsdeskundig instrument om gemakkelijk beïnvloedende factoren inzichtelijk te maken. Betrokkenen kunnen daarmee beter geadviseerd worden omtrent interventies en re-integratie.

Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek, interviews, dataonderzoek, ontwikkelen van een (digitaal) instrument voor arbeidsdeskundigen, pilot en evaluatie.

Er zijn nog geen publicaties.

Ilonka Eekhoudt, UWV Bezwaar en Beroep Arnhem / Tilburg University

Ilonka Eekhoudt heeft haar promotieonderzoek beëindigd. In de jaren lopende het onderzoek zijn data verzameld die hebben geresulteerd in twee publicaties. Naar verwachting wordt met de resterende data nog een derde artikel gepubliceerd in samenwerking met Tilburg University.

De artikelen zijn te lezen via de website: