ASE-model | Arbeidsdeskundigen

Leidraad Arbeidsparticipatie
ASE-model

Gedrag

Om het aanwezige arbeidspotentieel om te zetten in arbeidsparticipatie zijn attitude, beleving (subjectieve normen) en de eigen effectiviteit van een cliënt invloedrijke factoren. Het AKC heeft in 2012 een studie laten verrichten naar de bepalende factoren voor het kunnen verkrijgen van werk bij werkzoekenden.1 De onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), UMC Groningen (UMCG) en Astri hebben in deze studie het veel gebruikte ASE-model (Attitude, Subjectieve normen, Eigen effectiviteit)2 gehanteerd. Motivatie en attitude ten opzichte van werk worden gemeten door vragen die alle determinanten van het ASE-model omvatten. Het ASE-model verklaart de intentie achter iemands gedrag.

ASE-model

Scan Werkvermogen Werkzoekenden

Om het ASE-model verder toe te spitsen op de context van arbeidsparticipatie en om een cliënt zelf te kunnen bevragen over zijn beleving, attitude, subjectieve normen en effectiviteit ten aanzien van het verkrijgen van werk is de Scan Werkvermogen Werkzoekenden ontwikkeld.

1 

AKC Onderzoekscahier 10. Scan Werkvermogen Werkzoekenden, ontwikkeling en handreiking. November 2012

2 

Ajzen I. ‘The Theory of planned behaviour’. Organ Behav Hum Decis Process. 1991; 50: 179-211.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document