Verantwoordingsproces | Arbeidsdeskundigen

Leidraad Arbeidsparticipatie
Verantwoordingsproces

Verantwoording

De Leidraad Arbeidsparticipatie is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de NVvA en geaccordeerd in status oranje (pilotfase) door de Algemene Leden Vergadering van de NVvA in juni 2014. De leidraad wordt omgezet naar de groene status na:

•een proefperiode van een jaar;

•akkoord van ALV van de NVvA in 2016.

Aanbiedingsdocument Leidraad Werkvoorzieningen Het Aanbiedingsdocument Leidraad Werkvoorzieningen is hier te downloaden.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document