Screeninglijsten voor ondernemerschap | Arbeidsdeskundigen

Leidraad Arbeidsparticipatie
Screeninglijsten voor ondernemerschap

Is ondernemerschap een optie?

De Leidraad Participatie maakt ook gebruik van screeninglijsten van IMK voor onderzoek naar de mogelijkheden van ondernemerschap. Zo kunnen arbeidsdeskundigen met hun cliënt alle mogelijkheden voor het realiseren van inkomen doorlopen. Twee mooie vragen voor het toetsen van gerichtheid op ondernemerschap zijn:

  • Heeft u recent, of in het verleden, wel eens overwogen om te starten als zelfstandig ondernemer?

  • Als u nadenkt over uw vak of vakgebied, ziet u dan mogelijkheden om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan?

Gestructureerd

De arbeidsdeskundige kan de IMK screeninglijsten gebruiken om het onderwerp ondernemerschap gestructureerd te bespreken. Het is wel zaak dat de arbeidsdeskundige hierbij samen met de cliënt de mogelijkheden van ondernemerschap in kaart brengt. De cliënt kan met hulp van de screeninglijsten zelf ‘eigenaarschap’ nemen over de verkenning van dit thema. De voorzijde van de screeninglijst geeft de arbeidsdeskundige handvatten tot het stellen van gerichte vragen over ondernemerschap. Als hieruit blijkt dat het zinvol is die route nader te verkennen, kan de cliënt de achterkant van het formulier invullen. Hier laat de cliënt zien in hoeverre hij al eerder heeft nagedacht over de mogelijkheden om als ondernemer te starten.

Terugkeren in het arbeidsproces

Ondernemerschap kan – met name voor cliënten met een arbeidsbeperking – een goede manier zijn om terug te keren in het arbeidsproces. Ondernemerschap (of zzp-schap) biedt cliënten namelijk verschillende mogelijkheden om de arbeidsbelasting – die werken hoe dan ook met zich meebrengt – beter te spreiden. Zo kan een ondernemer vaker en naar behoefte rustmomenten nemen. Ook kunnen werkzaamheden in een ander tempo of op andere tijdstippen worden afgerond. Bovendien is een aantal cruciale eigenschappen voor ondernemerschap bij sommige mensen met een arbeidsbeperking – door het leven met deze beperking – al goed ontwikkeld. Denk hierbij aan doorzettingsvermogen of het creatief omgaan met problemen.

Janet, werkzaam als ondernemer, vertelt:

‘Als gevolg van mijn fysieke beperking – een ernstige spierziekte met verslechterend perspectief – is het voor mij onmogelijk om 9 uur al op kantoor te zijn. Als ik solliciteer heb ik moeite om dit soort specificaties direct op tafel te leggen. Je hoopt toch dat je de baan krijgt en wilt je eigen positie niet verslechteren. Als ondernemer geef ik aan dat ik pas vanaf 10 uur met mijn werk start. Ik sta dan volledig in mijn kracht en hoef het over het algemeen niet eens uit te leggen. Dankzij het ondernemerschap sta ik steviger in mijn schoenen en bepaal ik zelf mede wat de randvoorwaarden zijn van samenwerking.’

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document