Leidraad Arbeidsparticipatie | Arbeidsdeskundigen

Leidraad Arbeidsparticipatie
Leidraad Arbeidsparticipatie

Gebruik

Deze leidraad biedt arbeidsdeskundigen handvatten voor hun procesmatig handelen op het gebied van arbeidsparticipatie. De leidraad bevat aanbevelingen voor handelingen en aanvullende praktische informatie. Deze Leidraad Arbeidsparticipatie is in de eerste plaats bedoeld voor arbeidsdeskundigen. In tweede instantie is de leidraad gericht op opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en andere professionals.

Onder start leest u hoe u deze leidraad gebruikt.

Er is ook een uitgebreide samenvatting van de Leidraad Arbeidsparticipatie gemaakt en de pdf van de gehele leidraad kunt u hier downloaden.

Ontstaan

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NvVA) heeft de opdracht gegeven voor de ontwikkeling van de Leidraad Arbeidsparticipatie. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) heeft deze leidraad – in samenwerking met een werkgroep van arbeidsdeskundigen en andere experts – geproduceerd. Onder Verantwoordingsproces leest u meer over de totstandkoming van deze leidraad.

Suggesties

Graag hoort het AKC uw aanvullingen of verbeteringen – zoals inhoudelijke aanvullingen, literatuurverwijzingen en tools – voor de Leidraad Arbeidsparticipatie. De commissie die de leidraden beheert, beoordeelt uw opmerkingen en aanvullingen en plaatst deze vervolgens eventueel online. U kunt uw suggesties mailen naar akc@arbeidsdeskundigen.nl.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document