NVvA nieuws

19
dec
2014
50+ mythe ontkracht

Over oudere werknemers bestaan heel wat vooroordelen. Ze zijn te duur, vaak ziek, niet flexibel. Maar is dat ook werkelijk zo? Rolf Mol van Erasmus Universiteit deed feiten- en literatuuronderzoek, vroeg zes deskundigen en hield een enquête onder alle 50-plussers die bij UWV werken. Het leidde tot het rapport Oud is In, waarin hij stuk voor stuk de meeste mythen ontkracht.

NVvA
19
dec
2014
Verplicht vrijwilligerswerk vergroot afstand tot arbeidsmarkt

Met verplicht vrijwilligerswerk wil de overheid bijstandontvangers dichterbij de arbeidsmarkt brengen. Uit promotieonderzoek van Thomas Kampen (UvA) blijkt echter dat het tegenovergestelde wordt bereikt, omdat mensen zich op termijn hechten aan vrijwilligerswerk en het maatschappelijk belang boven hun persoonlijk belang stellen.

NVvA
03
dec
2014
AOW-leeftijd versneld omhoog

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Voor mensen met een lager inkomen geldt een tijdelijke overbruggingsregeling, onder de voorwaarden uit het Sociaal Akkoord. Dat betekent dat mensen die voor 1 januari 2013 deelnamen aan een VUT of prepensioen of vergelijkbare regeling recht hebben op een overbruggingsuitkering op minimumniveau.

NVvA
03
dec
2014
Politie op de vingers getikt

De politie heeft de aanpak en registratie van langdurig verzuim niet goed op orde. Dit blijkt uit onderzoek dat TNO deed in opdracht van de Nationale Politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook de Inspectie SZW heeft commentaar op de politie. De dienst constateerde in totaal 383 overtredingen van de Arbeidstijdenwet. Volgens de inspectie werken politiemedewerkers over het algemeen no ...

NVvA
03
dec
2014
Ziekteverzuim meestal niet werkgerelateerd

In 2013 heeft bijna de helft van de werknemers ten minste één keer verzuimd wegens ziekte. Bij bijna een kwart van de werknemers die verzuimden had dit deels of hoofdzakelijk met het werk te maken. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. Dit betekent dus dat in ruim driekwart van de gevallen het verzuim niet werkgerelateerd is.

NVvA
03
dec
2014
Arbeidsongevallen door gebrekkige taalbeheersing

Goede taalbeheersing is een belangrijke voorwaarde voor een veilige werkplek. Maar liefst 5 tot 10% van de arbeidsongevallen wordt veroorzaakt door taalproblemen. Alleen als werknemers de taal goed machtig zijn kunnen zij veiligheidsinstructies lezen én begrijpen. Om leed en ongelukken te voorkomen wil minister Asscher (SZW) dat werkgevers meer aandacht besteden aan taalbeheersing op het werk.

NVvA
12
nov
2014
35 miljoen extra voor invoering Participatiewet

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 35 miljoen euro extra beschikbaar voor de invoering van de Participatiewet. Het geld is bedoeld voor de inrichting van de regionale Werkbedrijven die een belangrijke rol krijgen bij de uitvoering van deze wet. In deze bedrijven werken de gemeenten in de arbeidsmarktregio’s samen met UWV, regionale werkgevers, vakbonden en o ...

NVvA
12
nov
2014
Doorwerken voor AOW'ers gemakkelijker

Voor AOW’ers die dat willen wordt het gemakkelijker om door te werken. Het kabinet vindt dit belangrijk omdat de samenleving dan langer kan profiteren van hun ervaring en kennis. Ook kan het voor AOW’ers prettig zijn om invulling te geven aan hun dagelijks bestaan of om een aanvullend inkomen te hebben.

NVvA
12
nov
2014
Zorgmedewerkers lopen veel risico

Werknemers in de zorg, thuiszorg en maatschappelijk werk lopen bovengemiddeld risico op werkgerelateerde ongelukken en stress. Dat blijkt uit een rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) over veiligheid en gezondheid op het werk in de gezondheidszorg.

NVvA
12
nov
2014
Arbeidsdeskundigen te weinig zichtbaar

Arbeidsdeskundigen zijn nog veel te weinig zichtbaar. Ze zitten middenin het krachtenveld van slimmer, beter en gezonder werken, maar maken hun cruciale positie onvoldoende duidelijk naar de buitenwacht. Dit stelde hoogleraar Lex Burdorf tijdens het drukbezochte AKC jubileumcongres op 30 oktober in Den Bosch.

NVvA