NVvA nieuws

17
jun
2015
NVvA: P-talks over de Participatiewet

Ruim driehonderd NVvA leden ‘trotseerden’ op 11 juni jongstleden het prachtige zomerweer en bezochten het voorjaarscongres dat dit keer werd gehouden in Jaarbeurs Utrecht. Onder leiding van dagvoorzitter Anouschka Laheij werden de congresgangers getrakteerd op een interessante rij sprekers rondom het thema Participatiewet.

NVvA
17
jun
2015
Zonder omweg naar doelgroepregister

De Participatiewet is nog geen half jaar jong of er wordt alweer in gewijzigd. Reden is het matig vollopen van het doelgroepregister, waaruit werkgevers kunnen putten die op zoek zijn naar werknemers met een garantiebaan indicatie. Om ervoor te zorgen dat dit doelgroepregister sneller gevuld wordt, kunnen burgers zich voor een beoordeling arbeidsvermogen nu rechtstreeks wenden tot UWV.

NVvA
17
jun
2015
De beste werkplekken van Europa

Elf Nederlandse bedrijven staan in de top 100 beste werkplekken van Europa. Het is de uitkomst van het onderzoek ‘Great Place to Work’ onder 2.330 Europese organisaties in 19 landen. Het is voor de 13e keer dat dit onderzoek plaatsvindt.

NVvA
17
jun
2015
Gering effect loonkostensubsidie

Het effect van de loonkostensubsidie waarmee de Participatiewet werkgevers stimuleert mensen met een beperking in dienst te nemen, zal gering zijn. Om deze mensen deel te laten nemen aan het normale arbeidsproces is veel meer nodig, zoals daadwerkelijk inspelen op hun talenten en het creëren van de juiste randvoorwaarden bij werkgevers. Dat concluderen onderzoekers van Tilburg University.

NVvA
17
jun
2015
Werkgever moet zich niet bemoeien met lifestyle

Werknemers zijn overwegend positief over het doen van een gezondheidscheck op het werk. Ze vinden het fijn dat ze meer te weten te komen over hun eigen gezondheid. Tegelijkertijd willen ze niet dat hun werkgever zich hier teveel mee bemoeit. Dit komt naar voren uit onderzoek van het EMGO+ Instituut (Vumc), gefinancierd door het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de Nierstichting.

NVvA
03
jun
2015
Campagne ‘Open voor 50-plus’ wordt vervolgd

Afgelopen maand kreeg de campagne ‘Open voor 50-plus’ een vervolg. De campagne heeft tot doel om nog meer werkgevers te overtuigen dat ze ook eens aan een 50-plusser moeten denken in de sollicitatieprocedure. De campagne is in samenwerking met MKB Nederland tot stand gekomen. De campagne draait om verschillende werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf die zelf meerdere 50-plussers in dienst hebb ...

NVvA
03
jun
2015
Kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt

Goede voorbeelden inspireren. Daarom publiceert het Verwey-Jonker Instituut het essay ‘Kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt’. Centraal in het essay staat de vraag wat gemeenten kunnen leren uit eerdere initiatieven die jongeren met een beperking helpen naar betaalde of onbetaalde arbeid. De onderzoekers bekeken inspirerende voorbeelden In Enschede, de Liemers en Alkmaar uit 2014.

NVvA
03
jun
2015
Zelfredzaam door betere gezondheidsvaardigheden

Mensen met mindere gezondheidsvaardigheden voelen zich minder gezond, ze hebben meer moeite met zelfmanagement, hun ‘eigen regie’ over de zorg is minder en ze bezoeken vaker de huisarts dan mensen die minder moeite hebben informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen. Zorgverleners en beleidsmakers zouden hierop in moeten spelen, stelt Iris van der Heide op basis van onderzoek bij h ...

NVvA
03
jun
2015
Nederland in flexwerk top 3

De afgelopen tien jaar is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie in Nederland toegenomen van 15 procent tot 22 procent. Het aandeel ZZP’ers is in diezelfde periode toegenomen van 8 naar 12 procent. Dit blijkt uit de publicatie ‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt/ van het CBS en TNO. In Nederland is het aandeel werknemers met een tijdelijk contract de laatste 10 jaar sneller ge ...

NVvA
20
mei
2015
Nieuwe hoogleraar participatie

Cok Vrooman is per 1 mei 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Sociale Zekerheid en Participatie’ aan de Universiteit Utrecht. Vrooman gaat onderzoek doen naar de voorwaarden en regelingen die ervoor zorgen dat burgers actief kunnen participeren en beschikken over een toereikend inkomen. Het accent zal liggen op kwetsbare groepen die moeite hebben zich een vaste plaats op de arbeidsmarkt te verwe ...

NVvA