NVvA nieuws

11
mrt
2014
Tweede Kamer steunt Participatiewet

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft - nadat staatssecretaris Jetta Klijnsma instemde met verschillende aanpassingen - ingestemd met de Participatiewet.

NVvA
25
feb
2014
Inspectie controleert arbeidsveiligheid

Vanaf deze maand bezoekt de Inspectie SZW een groot aantal bedrijven voor een inspectie. Inspecteurs kijken vooral naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en naar de arbeidsveiligheid van intern transport en werken met en rondom machines. Vooral de sectoren aardolie, chemie, farmacie, kunststof en rubber komen aan bod.

NVvA
25
feb
2014
Lagere participatie arbeidsbeperkten

De arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking is in 2012 licht afgenomen. De daling hangt samen met de verslechtering van de economische situatie in 2012 en de daarmee gepaard gaande afname van het totaal aantal banen. Dit blijkt uit de meeste recente gegevens van UWV.

NVvA
11
feb
2014
Liever een baan dan een carrière

Uit een internationaal onderzoek in opdracht van carrièreplatform Monsterboard blijkt dat veel Nederlandse werknemers hun als werk ‘baan’ zien en niet als carrière. Twee derde van de Nederlandse werknemers (60%) bestempelt hun huidige betrekking als ‘slechts een baan’ en niet als onderdeel van hun carrière. Opvallend is dat jongere generaties veel vaker spreken over een carrière dan ouderen.

NVvA
11
feb
2014
NSvP stimuleert onderzoek naar dynamische loopbanen

De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) viert zijn 12,5 jarig bestaan door in totaal 80.000 euro beschikbaar te stellen voor actieonderzoek naar Dynamische loopbanen. Het onafhankelijke kenniscentrum en vermogensfonds, komt graag in contact met goede voorbeelden van vernieuwende initiatieven waarbij mensen experimenteerruimte krijgen om ervaring op te doen met nieuwe taken en functies, ...

NVvA
11
feb
2014
Wajong'ers niet naar de bijstand

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft afspraken gemaakt met oppositie en de coalitiefracties over aanpassingen in de Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet. Gemeenten krijgen meer beleidsruimte om maatwerk te leveren in de Wet Werk en Bijstand. Ten aanzien van de Participatiewet is besloten dat huidige Wajong’ers met arbeidsvermogen niet in de bijstand terecht komen. Voor hen blijft de Wajong ...

NVvA
11
feb
2014
NVvA: Veel belangstelling voor WGA-handreiking

De onlangs gepresenteerde handreiking die werkgevers, werknemers en dienstverleners helpt om ook na de eerste twee ziektejaren de re-integratie goed te organiseren, is positief ontvangen. “Zowel bij werkgevers, dienstverleners als de brancheorganisaties is er veel belangstelling voor”, signaleert Johannes van der Wal, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA).

NVvA
28
jan
2014
UWV: Solliciteren via social media

Werk zoeken via social media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn heeft in korte tijd een grote vlucht genomen. Dit zet een deel van de bij UWV ingeschreven werkzoekenden op achterstand. Reden voor UWV om de online training ‘Vind een baan met social media’ te introduceren. UWV begon in 2012 met het aanbieden van online trainingen voor werkzoekenden die sindsdien door ruim 200.000 werkzoekenden zijn ...

NVvA
28
jan
2014
Psychisch ziek? Aan het werk!

“Hoe help je mensen met overspannenheid of een psychisch probleem (weer) aan het werk? Er valt veel winst te behalen door een betere afstemming tussen professionals, en: we moeten af van het idee dat werk belastend is voor de psychisch zieke werknemer.” Dit stelt dr. Evelien Brouwers van Tilburg University. Brouwers vindt het wonderlijk dat er niet al veel meer onderzoek is gedaan naar hoe mensen ...

NVvA
28
jan
2014
Verzuim in 2013 stabiel

Het gemiddelde ziekteverzuim in 2013 bedraagt 3.8%. Dat is lager dan in 2012 (4.1%), maar gelijk gebleven ten opzichte van het eerste half jaar van 2013. Het is dan ook te vroeg om van een kentering te spreken. De gemiddelde verzuimduur was 24 dagen in vergelijking met 23 dagen in 2012. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers.

NVvA