Actueel | Arbeidsdeskundigen

NVvA nieuws

11
mrt
2015
Zeeuws-Vlaanderen schakelt AD-expertise in

Om uitvoering te geven aan de Participatiewet heeft Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen twee arbeidsdeskundigen aangetrokken. Het gaat om Rida Hofman en Yvonne de Bas. Zij zijn aanspreekpunt voor de werkgevers in de regio en verantwoordelijk voor de matching, loonwaardebepaling en inzet van de diverse instrumenten.

NVvA
11
mrt
2015
Alles over banenafspraak- en quotumwet

Het ministerie van SZW heeft een nieuw kennisdocument gepubliceerd met alle ins en outs van de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten. Het zogeheten kennisdocument geeft een onder meer een overzicht van alle afspraken uit het sociaal akkoord.

NVvA
25
feb
2015
'Mijn Re-integratieplan'

Voor veel werknemers en werkgevers is het niet eenvoudig om ziekte en werk goed te combineren. Drie patiëntenorganisaties hebben daarom www.mijnreintegratieplan.nl opgezet: een online leerprogramma dat zieke werknemers steunt om zelf meer grip te krijgen op het re-integratietraject.

NVvA
25
feb
2015
Premiekorting kleine werkgevers

Het wordt aantrekkelijker voor kleine werkgevers om, via een premiekorting, werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Op dit moment kunnen kleine werkgevers nog niet optimaal van de premiekorting profiteren. Dat komt doordat de af te dragen premies vaak lager zijn dan de zevenduizend euro aan premiekorting, waardoor men geen recht heeft op het volledige bedrag.

NVvA
25
feb
2015
Veel Wajong'ers naar MKB

Van de in 2014 geplaatste medewerkers met een arbeidsbeperking ging 80 procent aan de slag in het midden- en kleinbedrijf. De overige 20 procent kwam terecht bij het grootbedrijf. Dit blijkt uit cijfers van de brancheverenging voor arbodiensten Oval. In totaal werden er vorig jaar ruim vijfduizend werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst met ondersteuning van Oval-leden.

NVvA
25
feb
2015
Software voor AD-rapportage

Arbeidsdeskundigen zijn veel onderweg en eenmaal thuis of op kantoor begint voor velen het minst leuke onderdeel van het werk: de rapportage. Ook arbeidsdeskundige Cees Willem Dam, van ADXpert, liep hier tegenaan. “Ik zocht naar een oplossing om onderweg of tijdens gesprekken meer te kunnen doen. Daarnaast had ik het idee dat het rapporteren efficiënter zou moeten kunnen.”

NVvA
11
feb
2015
Werknemer krijgt recht op bedrijfsarts

Elke werknemer krijgt het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Verder kunnen werknemers die twijfelen over het oordeel van een bedrijfsarts voortaan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerbrief als reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de ar ...

NVvA
11
feb
2015
‘Baanbrekend’ heeft succes

Afgelopen jaar heeft het initiatief Baanbrekend ruim 2.500 uitkeringsgerechtigden aan werk geholpen, 34% meer dan het jaar daarvoor. Baanbrekend ging vier jaar geleden van start en is een samenwerking tussen gemeenten en uitzendbureau Randstad. Dankzij adviseurs van gemeenten en Randstad hebben in totaal inmiddels 6.200 mensen een passende plek op de arbeidsmarkt gevonden. 69% van al deze plaatsin ...

NVvA
11
feb
2015
Verder herstel arbeidsmarkt

Voor het eerst in jaren zal in 2015 het aantal banen in Nederland weer groeien. Het aantal vacatures neemt net als in 2014 toe, in vrijwel alle sectoren. Het aantal WW-uitkeringen zal voor het eerst in drie jaar op jaarbasis afnemen. Dit zijn enkele voorspellingen uit de nieuwste arbeidsmarktprognose van UWV.

NVvA
09
feb
2015
NVvA: Online training 'Mensen met Mogelijkheden' van start

Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Jetta Klijnsma (SZW) hebben maandag 9 februari het startschot gegeven voor de gratis online training ‘Mensen met Mogelijkheden’. Dit gebeurde tijdens het druk bezochte congres Mensenwerk in Nieuwegein. Meer dan duizend professionals namen deel aan het congres, met als centraal thema de participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

NVvA