NVvA nieuws

05
jun
2014
AKC: Onderzoek 'Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis' biedt veel bruikbare sleutel voor arbeidsparticipatie van mensen met een autisme spectrum stoornis

Dat concludeerden de 200 aanwezigen op 4 juni 2014 op het congres ‘Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis’. Aanleiding was het op 26 maart gepubliceerde AKC onderzoek ‘Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis’. AKC, UMCG en UWV organiseerden samen dit congres, met als doel de kennis uit het onderzoek in te bedden in de praktijk bij de professionals die dagelijks werken aan werk voor ...

NVvA
05
jun
2014
Bescheiden banengroei vanaf 2015

Door de aantrekkende economie komt er dit jaar een einde aan de sterke toename van het aantal WW-uitkeringen. Na drie jaar van krimp zal de werkgelegenheid in 2015 bovendien weer licht kunnen groeien. Dit meldt UWV op basis van de onlangs gepresenteerde arbeidsmarktprognose.

NVvA
05
jun
2014
Oudere werkzoekende mist steun

De 45+ werkzoekende heeft niet goed voor ogen waar en hoe gezocht moet worden naar werk en wie om hulp gevraagd kan worden. Dit blijkt uit onderzoek onder 1329 respondenten, uitgevoerd in opdracht van loopbaanbegeleider Oudstanding. Ook blijkt deze groep weinig steun uit zijn omgeving te ervaren, wat juist van essentieel belang is voor het sneller terugkeren naar de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt l ...

NVvA
05
jun
2014
Jetta Klijnsma on tour

Jetta Klijnsma trekt nog tot en met 13 juni door het land om te kijken hoe bedrijven zich voorbereidingen op de Participatiewet. Ze bezoekt bedrijven die al druk zijn met initiatieven om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Zo gaat ze langs een aantal koplopers die al voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet, werk bieden aan de doelgroep.

NVvA
05
jun
2014
Strengere richtlijnen persoonlijke bescherming

De Europese regels die de kwaliteit van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten garanderen, worden verder aangescherpt. In plaats van de Europese richtlijn komt nu de Verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Omdat het een verordening is, en geen richtlijn, treedt deze meteen in werking in alle landen van de EU.

NVvA
22
mei
2014
Chronische zieken willen eigen regie

Negen van de tien chronisch zieken voelen zich zelf primair verantwoordelijk voor de dagelijkse omgang met hun ziekte. Zij willen zelf de regie voeren over hun eigen zorg en leven, het liefst met informele hulp van familie en vrienden. Maar juist deze informele hulp blijkt vaak moeilijk te regelen. Dit blijkt uit onderzoek van Nivel onder 1180 mensen met hart- of vaatziekte, astma, COPD of diabete ...

NVvA
22
mei
2014
Baankans ondanks crisis

Ondanks de hoge werkloosheid en het lage aantal vacatures zijn er ook nu bedrijven die moeite hebben om hun vacatures vervuld te krijgen. Volgens UWV blijkt is er met name in specifieke technische functies momenteel weinig aanbod van personeel. Ook financieel specialisten en ICT’ers zijn moeilijk te vinden. Uit het door UWV samengestelde overzicht ‘Kansrijke beroepen’ komt een aantal technische fu ...

NVvA
22
mei
2014
Aanpak werkdruk mist oplossingen

De campagne die minister Asscher op 13 mei lanceerde tegen werkstress is een goed initiatief, maar mist belangrijke oplossingen. Dat vindt althans de FNV. De vakbond ziet de campagne vooral als een herhaling van zetten. Volgens vicevoorzitter Ruud Kuin van de FNV, presenteert minister Asscher precies hetzelfde verhaal dat al 20 jaar wordt verteld.

NVvA
22
mei
2014
Toolbox Duurzame Inzetbaarheid

Investeren in duurzame inzetbaarheid is lonend voor zowel werkgever en werknemer. Maar hoe geef je beleid op dit gebied vorm? Waar moet je beginnen? Om organisaties en medewerkers hierbij te ondersteunen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vernieuwde toolbox gelanceerd.

NVvA
09
mei
2014
Drukke tijden voor UWV

Als gevolg van de economische crisis krijgen steeds meer mensen te maken met werkloosheid. Dat betekent fors meer werk voor UWV. UWV heeft afgelopen jaar 613.200 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, een stijging van 22 procent ten opzichte van 2012. In 2013 vonden 241.800 WW’ers en 6.600 Wajong’ers mede dankzij de dienstverlening van UWV werk.

NVvA