11
nov
2022

Oproep onderzoeksvoorstellen: Cliëntbehoeften in contact met arbeidsdeskundigen

Het AKC doet een oproep. Er moeten onderzoeksvoorstellen opgezet worden die antwoord geven op de vraag: 'wat is de cliëntbehoefte in contact met de arbeidsdeskundige?' Doel van het onderzoek is de waarde van de arbeidsdeskundige dienstverlening voor de cliënt te verhogen en daarmee kwaliteit toe te voegen.

Oog voor verschillende perspectieven

Het centraler stellen van het cliëntperspectief en diens ervaringsdeskundigheid in AKC-onderzoeken is een ambitie die aansluit bij de AKC-meerjarenstrategie. Bij het werk van de arbeidsdeskundige zijn vaak meerdere stakeholders betrokken: de cliënt, de werkgever, UWV, verzekeraar, belangenbehartiger, enzovoort. In dat samenspel bevindt zich de opdracht aan de arbeidsdeskundige. Het is dan ook van belang om de verschillende perspectieven in beeld te hebben.

Onderzoeksvragen

Het AKC nodigt onderzoeks- en kennisinstellingen uit om een onderzoeksvoorstel in te dienen ter beantwoording van de volgende vragen voor de verschillende contactmomenten tussen cliënt en arbeidsdeskundige, vanuit de verschillende rollen en domeinen waarin arbeidsdeskundigen werken:

  • Hoe betrek je de ervaringen, kennis en wensen van de cliënt op een effectieve manier in het gesprek tussen de arbeidsdeskundige en de cliënt?
  • Wat zijn de wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt in contact met de arbeidsdeskundige?
  • Hoe kan het arbeidsdeskundig handelen afgestemd worden op deze inzichten?

Meer informatie?

Onderzoeksvoorstellen dienen, inclusief begroting, uiterlijk 13 januari 2023 in bezit te zijn van het AKC. Voor 1 maart 2023 geven wij uitsluitsel over de gunning van het onderzoek. De richtlooptijd voor het onderzoeksproject is 18 maanden. Download hier de volledige oproep, inclusief voorwaarden en budget.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Help mee om de samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen te verbeteren!

Wij willen u vragen om deel te nemen aan een onderzoek binnen het ZonMw pro ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Helft van de mensen met een zwaar beroep denkt pensioen niet te halen

Bijna de helft van de werkenden boven de 45 jaar verwachten niet dat ze hun ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten weer op pre-corona niveau

De arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten is weer bijna op het niveau van ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws