22
mrt
2023

Bijeenkomst Platform Sociaal Domein: Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting(PSA) blijkt een grote rol te spelen als oorzaak van verzuim. Wanneer werkomstandigheden, waaronder ook de omgang met anderen, te belastend worden kan chronische werkstress ontstaan. Bij onvoldoende herstel is langdurige uitval en moeite om terug te keren naar werk een realiteit. Werkgevers moeten vanuit de Arbowetgeving beleid vaststellen om PSA tegen te gaan. Wat betekent dit voor de rol van arbeidsdeskundigen?

 

Drs. Carolien Hamming, directeur van CSR Expertisecentrum Stress en Veerkracht, houdt een lezing over de kenmerken van PSA, stress, herstel. Voorkómen dat mensen lang thuis komen te zitten met psychische klachten komt daarbij aan de orde. Je gaat tijdens deze bijeenkomst ook je eigen niveau van stress en herstel ervaren. Kortom, een zeer relevant thema voor de praktijk van arbeidsdeskundigen.

Deze themabijeenkomst is alleen live, op locatie, bij te wonen.

 

 

Ook interessant