NVvA nieuws

Tarieven contributie 2021 NVvA

Tijdens de ALV van dinsdag 1 december is de ALV akkoord gegaan met de contributie voor 2021. Eind 2018 hebben we vastgesteld dat we ondanks goede jaarcijfers en een groeiende vereniging iedere twee jaar de contributie verhogen met de dan geldende inf ...

NVvA
Binnenkort in de AD Academie: Passende arbeid

Woensdag 16 december (12.00 - 12.45 uur) verzorgt Pascal Willems een interactieve presentatie over 'passende arbeid'. Alvast een inkijkje in de onderwerpen die aan bod zullen komen: wet- en regelgeving, passende arbeid, gangbare arbeid, jurisprudenti ...

NVvA
Neem stelling!

Op 10 december organiseert Regio West "De tafeldiscussie". Om informatie te verzamelen voor deze discussie vragen wij je om een achttal vraagstukken te beantwoorden. Het gaat om casuïstiek of om profilering in de rol als arbeidsdeskundige. Ook Covid- ...

NVvA
Ledenvoordeel voor leden van PZO

Kies nu je Zorgverzekering speciaal voor ZZP'ers. PZO heeft interessante collectiviteitskortingen en extra gratis diensten en modules geregeld bij zorgverzekeraars, juist voor jou als zelfstandig professional. Zo kun je onder meer een goede werk-priv ...

NVvA
Presentaties bijeenkomsten beschikbaar

Op het ledendeel van onze website zijn van diverse bijeenkomsten de presentaties te downloaden. Zo vind je de presentatie gebruikt door Guy van Liemt tijdens de bijeenkomst "Rendement van Geluk" van Platform AD11 op 25 november 2002. Tevens is de pre ...

NVvA
Webinar Simpel Switchen - 10 december 2020

Movisie en Stimulansz hebben op verzoek van de ministeries van VWS en SZW voor het project Simpel Switchen in de Participatieketen een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de belemmerende en bevorderende factoren bij het switchen tussen dagbesteding ...

NVvA
Werkzaam bij UWV en lid van de NVvA?

In januari 2021 start UWV met de voorbereidingen voor de centrale betaling van de lidmaatschapsgelden van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen. Voorwaarde hiervoor is dat de gegevens van de arbeidsdeskundigen in het bestand van de NVvA ov ...

NVvA
Nieuwe website www.blikopwerkvermogen.nl live!

In de herfst van 2020 staat werkvermogen enorm in de schijnwerpers. Allemaal houden we ons zo goed mogelijk aan de Corona maatregelen, werken zoveel mogelijk thuis en hebben minder face-to-face contact. De druk is hoog en het vraagt veel van mensen b ...

NVvA
Uitwisselingssessie ‘techniek en inclusie’

Tijdens onze online uitwisselingssessies voor inclusieve werkgevers delen we ervaringen en uitdagingen in ‘coronatijd’ en bespreken we relevante inclusiethema’s. Ook verzamelen we via deze weg de verhalen en worstelingen van inclusieve werkgevers, om ...

NVvA
Tool voor financiële risico’s in kader van ziekte en arbeidsongeschiktheid

Het Verbond heeft onlangs een tool online gebracht die professionals ondersteunt om het gesprek met een zieke werknemer te voeren over de financiële risico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een professional, bijvoorbeeld een casemanager of een a ...

NVvA