NVvA nieuws

Betere balans deeltijd werken noodzakelijk

Nederlandse vrouwen werken minder dan mannen. Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van mening dat deze traditionele rolverdeling moet veranderen, schrijft BNR. 

NVvA
NVvA
Vroegtijdige opsporing van schulden door gemeenten: Wat zijn de signalen?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van schuldenproblematiek. Een belangrijk onderdeel hiervan is de vroegtijdige opsporing van mogelijke schulden bij inwoners. Maar welke signalen mogen gemeenten gebruiken om deze taak ui ...

NVvA
NVvA
Onderzoek: Potentieel van 200.000 arbeidskrachten onder gepensioneerden

Uit een recent onderzoek blijkt dat ongeveer 200.000 mensen tussen de 65 en 80 jaar met de juiste motivatie weer terug willen keren naar de arbeidsmarkt, schrijft de Ondernemer. Ellen Dingemans van de Universiteit Tilburg, heeft samen met Kène Henken ...

NVvA
NVvA
Online Algemene Ledenvergadering op 16 mei 2023

Op 16 mei organiseert de NVvA haar Algemene Ledenvergadering voorjaar 2023. De vergadering zal dit jaar weer online plaatsvinden, vanuit een studio. Je kunt de vergadering volgen via de AD Academie met je eigen inloggegevens.

NVvA
NVvA
Nieuw in de AD Academie – het voorjaarscongres 2023

De AD Academie biedt een breed scala aan lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzingen om de kennis van arbeidsdeskundigen op peil te houden. De AD Academie is voortdurend in ontwikkeling en blijft nieuwe onderwerpen toevoegen. Een van de mees ...

NVvA
NVvA
Gewoon meedoen LVB vraagt om complexiteit in professionele inzet

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) willen graag 'gewoon meedoen' in de samenleving. Maar voor hen is dit niet vanzelfsprekend. Verschillende onderzoeken tonen aan dat passende ondersteuning nodig is. Een goede professionele inzet in ...

NVvA
NVvA
De geactualiseerde Leidraad Werkvoorzieningen

Werkvoorzieningen kunnen worden ingezet als ondersteuning bij re-integratie van werknemers. Het handelingskader uit de oude versie van de leidraad is nog steeds goed, maar het wettelijke kader en de vormgeving moesten worden geactualiseerd. Er waren ...

NVvA
NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
UWV helpt werkgevers bij personeelstekorten met 34 oplossingen

De krapte op de arbeidsmarkt maakt het niet alleen moeilijk voor werkgevers om nieuw personeel te vinden, maar ook om het bestaande personeel te behouden, schrijft Programmaraad. De oplossing van dit personeelsvraagstuk vereist de nodige creativiteit ...

NVvA
NVvA
Hoe de overheid de Wet banenafspraak implementeert

Het onderzoek naar de implementatie van de Wet banenafspraak binnen de overheidssector heeft als doel om vast te stellen welke maatregelen overheidsinstanties sinds 2019 hebben genomen om meer banen beschikbaar te stellen voor mensen met een arbeidsb ...

NVvA
NVvA
Veranderingen op de arbeidsmarkt: weg met nulurencontracten en verplichte AOV voor zzp'ers

De regels rondom tijdelijke contracten op de arbeidsmarkt gaan de komende jaren flink veranderen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat samen met vakbonden en werkgevers afspraken zijn gemaakt om de veranderi ...

NVvA
NVvA