NVvA nieuws

Onvoldoende aandacht voor behoud van werk

Onderzoek onder ruim 100 organisaties uit de private en publieke sector in Nederland laat zien dat bedrijven zich in hun diversiteitsbeleid voornamelijk richten op het vergroten van de instroom van personeel uit ondervertegenwoordigde groepen. Ze heb ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Overheid start grootschalig onderzoek naar gevolgen corona

De Nederlandse overheid start een grootschalig onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de publieke gezondheid. Hiertoe is de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 opgezet. De monitor werd ontwikkeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondhei ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Lunch Webinar: DPQ op 14 oktober

Recent leverde het AKC cahier 26 op met de digitale tool 'arbeidsdeskundige beoordeling psychosociale arbeidsbelasting' (DPQ). Om de toepasbaarheid verder te vergroten, is de tool omgezet in een digitale vragenlijst, inclusief handleiding. Meld je aa ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Samen Op-Weg-Wijzer

Hersenletsel en re-integreren naar werk kan een behoorlijke uitdaging zijn die goede begeleiding vraagt. Vroegtijdige informatievoorziening aan mensen met hersenletsel kan helpen. Er is veel informatie over hersenletsel en evenzeer over re-integratie ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Projecten Verbetering kwaliteit poortwachtersproces

Binnen programmalijn 2 ‘Verbetering van het re-integratieproces’ zijn 11 projecten gehonoreerd. Deze zijn gericht op de thema’s: versterking eigen rol zieke werknemer, bevordering en implementatie van vernieuwende re-integratiegerichte interventies e ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
NVvA Pubquiz

In 2021 is het een halve eeuw geleden dat de NVvA werd opgericht. Een bijzondere mijlpaal waar we dit jaar met alle leden bij willen stilstaan door 50 keer aandacht te schenken aan het jubileum. Dit keer op een bijzondere manier, een Pubquiz waarbij ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Congres 'Sterk door werk, werk je mee?'

Hoe zorgen we dat meer mensen met een psychische kwetsbaarheid een duurzame plek op de arbeidsmarkt vinden en behouden? Want hoe kom je aan een baan als je een psychische kwetsbaarheid hebt? Hoe blijven werknemers mentaal veerkrachtig op de werkvloer ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Nieuw in de AD Academie

In de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzingen om je arbeidsdeskundige kennis op peil te houden. De AD Academie is altijd klaar voor gebruik, maar nooit af. Ook deze week is er een nieuw onderwerp toegevoegd.  Stich ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
De impact van Covid-19 op werk en arbeidsdeskundig handelen

Corona heeft een enorme impact op de samenleving en bovendien zijn de langetermijngevolgen nog niet te overzien. Een ding is zeker: ook arbeidsdeskundigen krijgen in toenemende mate met gevolgen van corona te maken. Daarom gaat de NVvA kennis over de ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AD Podcast 5: Lex Burdorf (Erasmus MC)

De NVvA besteedt dit jaar extra aandacht aan de toekomst van arbeid en ons vak. In dat kader vragen we prominente wetenschappers, politici en mensen uit verschillende maatschappelijk relevante organisaties om hun visie te geven op de ontwikkelingen i ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen