NVvA nieuws

Nieuw in de AD Academie

In de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzingen om je arbeidsdeskundige kennis op peil te houden. De AD Academie is altijd klaar voor gebruik, maar nooit af. Deze week zijn daarom weer nieuwe onderwerpen toegevoegd. Zo ...

NVvA
Behandeling wetsvoorstel Breed Offensief banenafspraak uitgesteld

De wetswijziging die beoogd dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan en blijven, behoort weliswaar tot de niet-controversieel verklaarde onderwerpen, maar behandeling ervan in de Tweede Kamer is tot nader order uitgesteld. De beoogd ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
NVvA feliciteert SRA met haar Raad van Toezicht

De SRA heeft sinds kort een Raad van Toezicht. De NVvA feliciteert de SRA hiermee. De raad houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken van de stichting. Daarnaast staat de Raad van Toezicht ook het bestuur terzijde met ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Platform Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

Het Platform Sociaal Domein richt zich op professionalisering en profilering van arbeidsdeskundigen werkzaam bij of voor gemeenten. Deze arbeidsdeskundigen geven invulling aan de uitvoering van de Participatiewet. Ben jij werkzaam binnen of voor het ...

NVvA
Meer en langer verzuim tijdens tweede golf. Zorgsector piekt

Tijdens de tweede coronagolf is er sprake van vaker en langer verzuim door besmetting met het corona-virus. Was tijdens de eerste golf de helft van de corona-patiënten na twee maanden weer volledig aan het werk, nu is dat bijna drie maanden. Volgens ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Online eindcongres onderzoeksprogramma 'De Werkende Centraal'

Het onderzoeksprogramma 'De Werkende Centraal' ontwikkelt kennis en producten om de arbeidsparticipatie van chronisch zieken te bevorderen. Het vierjarige programma, vooral gericht op sociaal geneeskundigen, wordt op maandag 19 april afgesloten met e ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Op 22 april in de AD Academie: Webinar Wet vereenvoudiging Wajong

De Wajong wetgeving is al decennia een onderdeel ons sociaal zekerheidstelsel. Meer dan 243.000 mensen in Nederland hebben inmiddels een Wajong voorziening. De vele wetswijzigingen hebben het er niet eenvoudiger op gemaakt. Of de Wet vereenvoudiging  ...

NVvA
Vignet voor vitaliteit

Vitaal Bedrijf, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, daagt werkgevers uit om aan de slag te gaan met vitaliteit, zodat Nederland het vitaalste land van Europa wordt. Om die beweging in beeld te brengen krijgt iedere werkgever met een vitalite ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Uniforme methode voor loonwaardebepaling officieel

De regeling tot het bepalen van de loonwaarde en het besluit loonkostensubsidie zijn recent gepubliceerd in het Staatsblad en daarmee definitief.  Dankzij de nieuwe regeling wordt vanaf 1 juli 2021 binnen de Participatiewet en de Wajong gewerkt met d ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Duurzame inzetbaarheid: 300 praktijkvoorbeelden

Op overheidssite www.duurzameinzetbaarheid.nl is sinds deze maand het platform ‘Duurzame inzetbaarheid en een Leven lang ontwikkelen’ actief. Het platform geeft 300 praktijkvoorbeelden van interventies die bijdragen aan het duurzaam inzetbaar houden ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen