11
mrt
2014

Tweede Kamer steunt Participatiewet

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft - nadat staatssecretaris Jetta Klijnsma instemde met verschillende aanpassingen - ingestemd met de Participatiewet.

Klijnsma is blij met de brede steun voor de Participatiewet. Ze wees in een reactie op de lange voorgeschiedenis van het wetsvoorstel. “Over de wens om te komen tot één regeling voor mensen die vanwege een beperking een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben is jarenlang gedebatteerd.”

Op aandringen van de oppositiepartijen zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste daarvan is dat Wajong blijft bestaan voor de huidige Wajong’ers met arbeidsvermogen. Zij gaan dus niet over naar de gemeenten en krijgen ook niet te maken met de bijstand. Verder worden de maatregelen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) met een half jaar uitgesteld en pas op 1 januari 2015 van kracht, gelijk met de inwerkingtreding van de Participatiewet. Gemeenten krijgen zo meer tijd om de wijzigingen in de WWB voor te bereiden.

Klijnsma vindt het fijn dat er nu eindelijk duidelijkheid is. “Vooral voor de mensen die het betreft en ook voor de gemeenten die een belangrijke rol krijgen bij de uitvoering. Ik ben erg gemotiveerd de Participatiewet binnenkort ook met de Eerste Kamer te kunnen bespreken”.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Toepassing IPS bij veelvoorkomende psychische aandoeningen

Op 5 oktober organiseert Platform Sociaal Domein een bijeenkomst over de to ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
‘Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?’

Op 27 september organiseert regio Zuid de bijeenkomst ‘Chronisch ziek en ar ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuwe subsidies voor verbetering Poortwachtersproces

Er staan twee nieuwe subsidierondes open in het kader van het ZonMw-program ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws