Nieuwe hoogleraar participatie | Arbeidsdeskundigen
20
mei
2015

Nieuwe hoogleraar participatie

Cok Vrooman is per 1 mei 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Sociale Zekerheid en Participatie’ aan de Universiteit Utrecht. Vrooman gaat onderzoek doen naar de voorwaarden en regelingen die ervoor zorgen dat burgers actief kunnen participeren en beschikken over een toereikend inkomen. Het accent zal liggen op kwetsbare groepen die moeite hebben zich een vaste plaats op de arbeidsmarkt te verwerven, zoals migranten, arbeidsgehandicapten en laagopgeleiden.

Vrooman is hoofd onderzoekssector Arbeid en Publieke Voorzieningen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, en zal zijn werkzaamheden voor de UU vervullen bij afdeling Sociologie/ICS. Instituut Gak heeft de leerstoel ingesteld en verbindt er een promotieplaats en een halve postdocpositie aan, beide voor de duur van vier jaar.

Na zijn studie Sociologie werkte Vrooman als wetenschappelijk medewerker bij de Erasmus Universiteit en de Sociale Verzekeringsraad. In zijn proefschrift onderzocht hij de relatie tussen instituties en uitkomsten van de sociale zekerheid. Bij het SCP verricht hij onder andere internationaal-vergelijkend onderzoek naar de werking van de verzorgingsstaat en coördineert hij het thema armoede en sociale uitsluiting.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Arbeidsinspectie: ‘verbetering nodig inkomensondersteuning werkzoekenden’

De arbeidsmarkt heeft momenteel grote behoefte aan personeel, maar gemeente ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Start onderzoek naar vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in letselschadetrajecten

Impact Centre Erasmus is in de voorbereiding van de start (beoogd per 1 apr ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Vacature voor kleinschalig onderzoek kanker en werk Amsterdam UMC

Professionalisering arbeidsdeskundigen kanker en werk Vanuit het Arbeids ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws