Nederland in flexwerk top 3 | Arbeidsdeskundigen
03
jun
2015

Nederland in flexwerk top 3

De afgelopen tien jaar is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie in Nederland toegenomen van 15 procent tot 22 procent. Het aandeel ZZP’ers is in diezelfde periode toegenomen van 8 naar 12 procent. Dit blijkt uit de publicatie ‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt/ van het CBS en TNO. In Nederland is het aandeel werknemers met een tijdelijk contract de laatste 10 jaar sneller gegroeid dan in de meeste andere Europese landen. Nederland staat nu in de top drie van landen in de EU-15, achter Spanje en Portugal.

Binnen Nederland zijn er echter aanzienlijke regionale verschillen in flexibele arbeid. Deze verschillen hangen samen met de mate van verstedelijking: in de grote steden is het aantal flexwerkers het grootst. Van de werknemers die een flexcontract krijgen, heeft na drie jaar ruim één derde een vaste baan. Werknemers in Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland hebben een grotere kans op vast werk dan werknemers in andere provincies.

Het aandeel werknemers met twee of meer banen – in loondienst en/of als zelfstandige – is toegenomen van 6 procent in 2004 naar 8 procent in 2014. Werknemers die meerdere banen combineren vanuit een behoefte aan persoonlijke ontwikkeling of afwisseling, zijn tevredener, bevlogener en beter inzetbaar dan werknemers met één baan. Werknemers die banen combineren uit pure financiële noodzaak hebben daarentegen vaker burn-outverschijnselen, zijn minder tevreden, minder bevlogen en zijn minder goed inzetbaar, dan werkenden die één baan hebben.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Arbeidsinspectie: ‘verbetering nodig inkomensondersteuning werkzoekenden’

De arbeidsmarkt heeft momenteel grote behoefte aan personeel, maar gemeente ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Start onderzoek naar vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in letselschadetrajecten

Impact Centre Erasmus is in de voorbereiding van de start (beoogd per 1 apr ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Vacature voor kleinschalig onderzoek kanker en werk Amsterdam UMC

Professionalisering arbeidsdeskundigen kanker en werk Vanuit het Arbeids ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws