03
jun
2015

Kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt

Goede voorbeelden inspireren. Daarom publiceert het Verwey-Jonker Instituut het essay ‘Kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt’. Centraal in het essay staat de vraag wat gemeenten kunnen leren uit eerdere initiatieven die jongeren met een beperking helpen naar betaalde of onbetaalde arbeid. De onderzoekers bekeken inspirerende voorbeelden In Enschede, de Liemers en Alkmaar uit 2014.

Het essay is een initiatief van Verwey-Jonker Instituut en kennisplatform Lokaal15 van de Vrije Universiteit Amsterdam. Volgens de initiatiefnemers liggen er twee redenen aan ten grondslag: in de uitvoering van de Participatiewet dreigen jongeren met een beperking aan hun lot te worden overgelaten. Zij zijn niet al te kansrijk op de arbeidsmarkt en hebben vaak zorg of extra ondersteuning nodig. Bovendien hebben gemeenten weinig ervaring in begeleiding van deze groep richting (on)betaald werk. Nog niet veel gemeenten hebben verbindingen gemaakt tussen de Wmo en Participatiewet. In het essay staan drie casebeschrijvingen waaruit acht concrete en praktische lessen voor gemeenten zijn getrokken. Het essay besluit met een omschrijving van de verschillende rollen die de gemeenten hebben. En hoe zij die kunnen invullen. Het essay is geschreven op basis van interviews met vertegenwoordigers van organisaties in het veld, zoals de Landelijke Cliëntenraad en de Programmaraad van Samen voor de klant. Download hier het essay

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Het NVvA ledenonderzoek 2022 | Deel twee

Dit is deel twee van het tweeluik over het ledenonderzoek. In het eerste de ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Het NVvA ledenonderzoek 2022 | Deel één

We zijn verheugd om de resultaten van het ledenonderzoek met jullie te kunn ...

NVvA
NVvA
Simpel switchen: Wanneer herleeft het recht op Wajong?

Als je vanuit dagbesteding een stap zet naar (beschut) werk, maar dit toch ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws