17
jun
2015

Gering effect loonkostensubsidie

Het effect van de loonkostensubsidie waarmee de Participatiewet werkgevers stimuleert mensen met een beperking in dienst te nemen, zal gering zijn. Om deze mensen deel te laten nemen aan het normale arbeidsproces is veel meer nodig, zoals daadwerkelijk inspelen op hun talenten en het creëren van de juiste randvoorwaarden bij werkgevers. Dat concluderen onderzoekers van Tilburg University.

De nieuwe Participatiewet moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking in het normale arbeidsproces worden opgenomen. Maar de beschikbare financiële instrumenten om werkgevers te compenseren zijn eerder een randvoorwaarde, constateren de onderzoekers in hun studie ‘Het werkt niet vanzelf. Over loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet.’ De onderzoekers presenteren een model met daarin verschillende factoren die bij werkgevers een rol spelen in het proces van het in dienst nemen én houden van mensen met een arbeidsbeperking, zoals bedrijfscultuur, imago en begeleiding. Een integrale aanpak met oog voor al die factoren is noodzakelijk. In een vervolgonderzoek zal nader worden ingezoomd op de condities waaronder werkgevers arbeidsgehandicapten in dienst zouden nemen.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Het NVvA ledenonderzoek 2022 | Deel twee

Dit is deel twee van het tweeluik over het ledenonderzoek. In het eerste de ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Het NVvA ledenonderzoek 2022 | Deel één

We zijn verheugd om de resultaten van het ledenonderzoek met jullie te kunn ...

NVvA
NVvA
Simpel switchen: Wanneer herleeft het recht op Wajong?

Als je vanuit dagbesteding een stap zet naar (beschut) werk, maar dit toch ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws