AKC: 'Een vak is pas een vak als er bewijs aan ten grondslag ligt' | Arbeidsdeskundigen
30
okt
2014

AKC: 'Een vak is pas een vak als er bewijs aan ten grondslag ligt'

Vijf jaar Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

Het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) viert 30 oktober a.s. het vijfjarige bestaan met het congres ‘De Kracht van Kennis’. Tijdens het congres verkennen sprekers als Richard van Hooijdonk (RTL Masterclasses, Radio 1 journaal) en Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt Tilburg University) het toekomstig speelveld van de participatiemaatschappij. In aanloop naar het congres stelt AKC-voorzitter Monique Klompé: ‘Het kenniscentrum heeft in vijf jaar tijd evidence aan het vak van participatie toegevoegd. We weten steeds beter welke aanpakken effectief zijn en waarom bepaalde methoden goed werken.

Waarom moeten we als beroepsgroep blij zijn met vijf jaar AKC?
‘Er is, terecht, steeds meer nadruk op professionaliteit en transparantie. Een vak is pas een vak als er bewijs aan ten grondslag ligt, als de manier waarop professionals te werk gaan wetenschappelijk onderbouwd is. Er zijn nu meer voorspellers bekend voor succesvolle arbeidsparticipatie van Wajongers met een autisme spectrum stoornis. We weten beter welke factoren bepalend zijn voor het keuzeproces in re-integratie en hoe we hierin kunnen omgaan met culturele achtergronden. Het AKC heeft ook praktische handvatten opgeleverd zoals een WerkScan voor werkenden en werkzoekenden en een manier om loonwaardemethodieken te valideren. Ook zijn er nu concrete leidraden voor jobcoaching, werkvoorzieningen en verzuim. Allemaal evidence based instrumenten die inzetbaar zijn in de dagelijkse beroepspraktijk.’

Welke trends ziet u op het gebied van arbeidsparticipatie?
Werk is gezond makend. Werkgevers, werkenden, overheden, dienstverleners en professionals in het sociale domein, zorg en onderwijs willen de komende decennia de arbeidsparticipatie van mensen met een (dreigende) functiebeperking zo verbeteren dat iedereen kan meedoen. Deze ambitie vraagt om nieuwe arbeidstoeleidingsarrangementen, met andere verbindingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zorg en onderwijs, zorg en arbeid en mens en werk. Het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt vraagt om innovatie van de manier waarop arbeid wordt aangeboden. We hebben arbeid nodig die is aangepast aan de menselijke maat, ook als sprake is van een arbeidsbeperking.’

Welke toekomstige onderzoeksvragen zijn denkbaar voor het AKC?
‘De kernexpertise van de arbeidsdeskundige - het wegen van belasting en belastbaarheid wanneer er disbalans is of dreigt, het oordeel over passendheid van werk, het aanpassen van werk als dat nodig is - sluit direct aan bij nieuwe, concrete uitdagingen zoals de uitvoering van de Participatiewet. De onderzoeksvragen van de toekomst zullen zich zeker ook richten op het optimaliseren van participatiemogelijkheden. Het ontwikkelen van nieuwe arbeidstoeleidingsarrangementen in het sociale domein vraagt om nieuwe inzichten en kennis op terreinen als arbeid en gezondheid, arbeid en organisatie en om gedragswetenschappelijke inzichten gericht op het activeren van zelfregie, coping en selfefficcacy van burgers. Via aanpassing van werkprocessen kan werk geschikt worden gemaakt voor mensen met arbeidsbeperkingen. Toekomstige AKC-onderzoeken zullen dan ook dieper ingaan op vragen als: Hoe ontwikkelt arbeid zich? Hoe kun je taken en functies daadwerkelijk zo aanpassen dat er ook ruimte blijft voor mensen met specifieke beperkingen? Hoe zorg je ervoor dat ook lager opgeleiden goed inzetbaar zijn?’

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Vrijdag vrij en toch evenveel presteren: is dat mogelijk?

Medewerkers van softwareontwikkelaar AFAS mogen vanaf nu hun vrijdagen vrij ...

NVvA
NVvA
De toekomst van arbeid in een digitale samenleving

Diverse technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op ...

AKC
NVvA
Nieuwe stappen van het kabinet voor vereenvoudiging sociale zekerheid

Het kabinet werkt aan eenvoudigere en duidelijkere inkomensregelingen, zoda ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws