30
okt
2014

AKC: Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische ziekten: Impuls voor duurzame arbeidsparticipatie van chronisch zieke mensen

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) presenteert op 30 oktober de Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte. Deze database biedt arbeidsdeskundige professionals concrete en op wetenschappelijke leest gestoelde handvatten om de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte te vergroten.

Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we steeds beter welke factoren invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid van mensen met een chronische ziekte. Belangrijk is dat deze kennis toepasbaar en toegankelijk wordt gemaakt voor praktisch gebruik door professionals op het gebied van arbeid en gezondheid. De Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte doet precies dat: de database biedt concrete en op wetenschappelijke leest gestoelde handvatten om de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte te vergroten.

Focus op duurzame inzetbaarheid
De Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte biedt (arbeidsdeskundige) professionals een overzicht van bestaande kennis en initiatieven op het gebied van chronische ziekten en arbeid. Professionals krijgen inzicht in de factoren die van invloed zijn op arbeidsparticipatie in het algemeen en van chronisch zieken in het bijzonder. De bibliotheek biedt ook oplossingsrichtingen voor de duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte. Hierdoor kunnen (arbeidsdeskundige) professionals cliënten met een chronische ziekte gericht en persoonlijk adviseren over hun re-integratie- en participatiemogelijkheden.

Kracht van kennis
De Bibliotheek Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte is in opdracht van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) ontwikkeld door het Erasmus MC en het UMC Groningen. De databank wordt gepresenteerd tijdens het congres Kracht van Kennis, dat op 30 oktober plaatsvindt ter ere van het vijfjarig bestaan van het AKC. Tijdens het congres verkennen sprekers als Richard van Hooijdonk (RTL Masterclasses, Radio 1 journaal), Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt Tilburg University) en Lex Burdorf (voorzitter programmaraad AKC en hoogleraar Erasmus MC) het toekomstig speelveld van de participatiemaatschappij.

Vijf jaar AKC
Het AKC richt zich sinds 2009 op de professionalisering van de arbeidsdeskundige beroepspraktijk. Het onderzoek en de activiteiten zijn gericht op Evidence Informed Practice en – waar mogelijk – bewezen effectief handelen. De afgelopen vijf jaar heeft het AKC veel onderzoek laten uitvoeren. Dat heeft onder meer geleid tot de lancering van een pilot met de Werkscan, een aanpak om werkenden zelf meer regie op hun duurzame inzetbaarheid te geven en uitval te voorkomen. Ander belangrijk onderzoek richtte zich op de validering van loonwaardesystematieken, arbeidsdeskundige voorbeeldcasuïstiek en de arbeidsparticipatie van Wajongers met een Autisme Spectrum Stoornis.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Help mee om de samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen te verbeteren!

Wij willen u vragen om deel te nemen aan een onderzoek binnen het ZonMw pro ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Helft van de mensen met een zwaar beroep denkt pensioen niet te halen

Bijna de helft van de werkenden boven de 45 jaar verwachten niet dat ze hun ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten weer op pre-corona niveau

De arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten is weer bijna op het niveau van ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws