17
okt
2014

AKC: Advies Werkkamer over loonwaardebepaling en de lagere regelgeving rondom loonkostensubsidie en loonwaardebepaling in het Staatsblad c.q. de Staatscourant gepubliceerd

17 oktober 2014
De Werkkamer, het landelijk overlegorgaan van VNG/gemeenten en de Stichting van de Arbeid (centrale werkgevers- en werknemersorganisaties), heeft een aantal uitgangspunten opgesteld waaraan loonwaardebepaling minimaal zou moeten voldoen. Het advies sluit nauw aan bij de nog te publiceren lagere regelgeving van het ministerie. Doordat er draagvlak is ontstaan over de inzet van het instrument loonwaardebepaling, zal dit advies het regionale overlegproces vergemakkelijken. Klik hier voor het advies van de Werkkamer.

Eén methodiek per regio Sociale partners en gemeenten vinden het belangrijk dat de verschillende partijen binnen de arbeidsmarktregio’s samen voor één loonwaardemethodiek kiezen. Daarmee wordt voorkomen dat werkgevers in een arbeidsmarktregio met verschillende methodieken worden geconfronteerd.

De Werkkamer vindt dat de kwaliteit van de methodieken gewaarborgd moet zijn en streeft naar validering van de methodieken en certificering van de uitvoerders. Blik op Werk heeft – als kwaliteitsinstituut voor de re-integratiebranche – van De Werkkamer het verzoek gekregen om een systeem voor validering (met de door aanbieders te regelen certificering) te ontwikkelen.

De Werkkamer geeft aan dat er al wel veel werk verzet is door het Arbeidskundig Kennis Centrum (AKC) en enkele aanbieders om te komen tot een zogeheten Gouden Standaard, en het ontwikkelen van een methode voor het meten van de mate van validiteit van methodieken. Daarom verzoekt De Werkkamer Blik op Werk om bij de formulering van de gouden standaard het reeds uitgevoerde werk door het AKC mee te nemen. Blik op Werk zal voortbouwen op het reeds uitgevoerde werk van AKC.

In AKC Cahier 13A Loonwaarde methode, ook gepubliceerd in de Arbeidsdeskundige Kennisbank (www.ad-kennisbank.nl), wordt de door loonwaarde experts ontwikkelde Goudenstandaard (6 stappen) toegelicht.

In AKC Cahier 13B Resultaten van validiteit meting, worden de metingen van de validiteit van de UWV methodiek, Dariuz en DWI/VTA besproken.

De validering door Blik op Werk wordt begeleid door een stuurgroep waar AKC ook zitting in heeft via de voorzitter van het AKC, Monique Klompé. Blik op Werk bouw dus voort op de door AKC ontwikkelde systematiek. Het streven is om validering en certificering voor 1 januari 2015 afgerond te hebben.
.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Help mee om de samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen te verbeteren!

Wij willen u vragen om deel te nemen aan een onderzoek binnen het ZonMw pro ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Helft van de mensen met een zwaar beroep denkt pensioen niet te halen

Bijna de helft van de werkenden boven de 45 jaar verwachten niet dat ze hun ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten weer op pre-corona niveau

De arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten is weer bijna op het niveau van ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws