Presentaties | Arbeidsdeskundigen

Presentaties

Professionaliseringsdag Uniforme Loonwaarde en de WvP Presentatie DOWNLOADEN
Speaksee Workshop Professionaliseringsdag Presentatie DOWNLOADEN
Jong geleerd Oud geleerd - Professionaliserinsdag 2 april 2024 Presentatie DOWNLOADEN
Internationale inventarisatie clie╠łnt in ao-beoordeling - Djoeke Petter congres AKC-NVvA 13 oktober.pptx Presentatie DOWNLOADEN
Posters vroegtijdige inzet AD - Erasmus Impact Centre Presentatie DOWNLOADEN
Presentatie Uniforme Loonwaarde Programmaraad 10 juni def Presentatie DOWNLOADEN
Presentatie Uniformering Loonwaarde platformbijeenkomst NO Presentatie DOWNLOADEN
Presentatie Loonwaarde ADTV Congres 10-11-2020 Presentatie DOWNLOADEN
Integrale participatiegerichte dienstverlening voor klanten met multiproblematiek - Kor Brongers Presentatie DOWNLOADEN
Welke kansen zien arbeidsdeskundigen voor vroegtijdige inzet in het verzuimproces? Presentatie DOWNLOADEN
Documenten
Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document