14
sep
2021

Regio Zuid - Long Covid en arbeid

Een deel van de mensen die besmet raken door het coronavirus blijft zitten met aanhoudende restklachten, zogeheten long (langdurige) Covid.
Dat mensen risico lopen op zo’n nasleep is al veel langer bekend, maar nu de besmettingen in Nederland na het loslaten van den groot deel van de corona maatregelen fors zijn gestegen, wordt de vraag actueel of long-Covid een substantieel probleem wordt voor de volksgezondheid en voor de beroepsbevolking.

De leden moeten naast inschrijven bij de NVVA zich ook online registreren via deze link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-E_zuw6EQGiYRfdB_Su5Sw

In dit Webinar willen wij vanuit een multidisciplinaire aanpak inzicht geven in de actuele stand van zaken rondom long-Covid. Hoe wordt long-covid gedefinieerd, welke behandelingen zijn er, wat zijn de resultaten hiervan tot nog toe etc.
En natuurlijk het belangrijkste doel van deze Webinar: welke toegevoegde waarde kunnen wij als arbeidsdeskundigen leveren met deze informatie in onze adviesrol naar werkgevers en werknemers, vanuit het oogpunt van re-integratie en preventie.

Voor dit Webinar hebben wij enkele prominente professionals uit de praktijk uitgenodigd.
Gedurende het Webinar is er volop ruimte om vragen te stellen. Na afloop komen de sheets beschikbaar.

C-support
C-support werkt in opdracht van het Ministerie van VWS voor Covid-19 patiënten, die langdurig klachten ondervinden van een coronabesmetting. C-support informeert, adviseert en ondersteunt u op alle leefgebieden waarop deze complexe en nog onbekende ziekte ingrijpt: gezondheid, (psycho)sociaal en werk & inkomen. Twee nazorgadviseurs zijn gastspreker op dit Webinar.

De Nazorgadviseur bij C-Support is het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. Zij geeft informatie, advies en biedt kortdurende psychosociale begeleiding. Daarnaast is zij regiehouder en treedt zij op als verbinder naar interne- en externe partijen in het belang van de nazorg aan long-Covid patiënten (PACS).

Rianne Hermanns is werkzaam als Nazorgadviseur en heeft ruim 20 jaar ervaring op diverse vlakken in diverse instellingen als maatschappelijk werker.
Binnen C-support is zij o.a. aanspreekpunt Arbeid en Scholing.

Diana ter Mull is sinds september 2020 werkzaam als Nazorgadviseur, daarvoor 13 jaar werkzaam als maatschappelijk werker en GGZ Agoog in de verslavingszorg en psychiatrie.

Condite
Condite heeft eerder al veel ervaring opgedaan in het begeleiden van cliënten na infectieziektes zoals Q-koorts en Lyme. Naast de infectie bleken andere factoren ook een rol te spelen. Te denken valt aan angst, concentratie- en geheugenproblemen en gedragsmatige factoren.
Zo ook bij Long-Covid. In de begeleiding van Long-Covid cliënten worden al deze aspecten aangepakt. Deze aanpak wordt altijd getoetst aan en onderbouwd met uitkomsten van recent wetenschappelijk onderzoek. In de presentatie bespreekt hij deze uitkomsten en hoe deze aanpak leidt tot herstel van functioneren, in werk en privé.

Drs. Jurrie Eijhuisen is zowel psycholoog als fysiotherapeut. Hij heeft in de eerste en tweede lijn zorg gewerkt. Het viel hem hierbij op dat werken nooit een behandeldoel was. Hij begeleidt nu ruim acht jaar werknemers en zelfstandigen naar werkhervatting, bij Condite-advies bij ziekteverzuim.

Arbeidsdeskundige
Mevr. Houboldt-Wit was werkzaam in de commerciële arbeidsbemiddeling, als HR-manager en als coach. Als HR-manager was zij verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van verzuimbeleid. Als coach begeleidde zij letselschade slachtoffers, werknemers met psychosociale klachten en mensen die een traumatische ervaring hadden opgedaan.
Reeds enige jaren heeft zij een eigen bedrijf: ADarbo. Haar uitgangspunten zijn duurzame inzetbaarheid, preventie en vitaliteit. Op haar website vermeldt zij dat “werkelijk herstel pas plaats kan vinden nadat adequaat aan fysiek herstel is gewerkt. Dat staat vaak haaks op wat psychologen en bedrijfsartsen adviseren en daarom mislukt de re-integratie ook zo vaak”.

In haar praktijk heeft zij de nodige ervaringen met long-Covid patiënten.
Zij geeft antwoord op vragen als:
Hoe gaan arbodiensten om met de long-Covid problematiek?
Hebben werkgevers wel voldoende begrip voor long-Covid patiënten?
Wat kan er verbeterd worden.

Vanwege de verwachte grote belangstelling en uitvoeringstechnische redenen heeft het bestuur besloten, dat dit Webinar (en volgende Webinars) uitsluitend te volgen zijn via ZOOM.
Mocht dit niet mogelijk zijn met de laptop/PC van de werkgever, gebruik dan je privé laptop/PC.

Accreditatie
Het bijwonen van dit Webinar levert 1 punt op in het kader van de certificering voor Arbeidsdeskundigen.
De regiocommissie verzoekt je om collega arbeidsdeskundigen aan te moedigen om dit Webinar bij te wonen.

Evaluatie
Enkele dagen na dit Webinar zullen wij je een evaluatieformulier mailen.
Vriendelijk verzoek om dit evaluatieformulier in te vullen.

Ook interessant