Werk met IVA of Wajong zonder arbeidsvermogen: nieuwe kansen voor gemotiveerde cliënten | Arbeidsdeskundigen
02
jul
2024

Werk met IVA of Wajong zonder arbeidsvermogen: nieuwe kansen voor gemotiveerde cliënten

Cliënten met een IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) of een Wajong DGA-uitkering (Wajong uitkering zonder arbeidsvermogen) zijn niet verplicht om te re-integreren, schrijft het UWV. Maar wat als je toch graag wilt werken? Voorheen bood UWV weinig mogelijkheden voor deze groep, maar dankzij een nieuwe regeling is dit nu veranderd. Ze kunnen nu gebruikmaken van de dienstverlening van het UWV.

Motivatie om te werken

Veel cliënten hebben aangegeven dat ze, ondanks hun arbeidsongeschiktheid, graag willen werken en hun uitkering willen behouden. Isabel de Kroon, businessadviseur bij UWV Werkbedrijf vertelt: ‘Voor sommigen is het een wens om weer bij te dragen aan de maatschappij. Voor anderen spelen angst voor sociaal isolement, behoefte aan structuur, financiële redenen of een combinatie hiervan een rol. Het was een gemiste kans om deze gemotiveerde groep mensen niet te ondersteunen. Daarom zijn we in gesprek gegaan met het Ministerie van SZW, wat heeft geleid tot deze nieuwe regeling die geldt tot 20 april 2028. UWV kan nu proefplaatsingen, re-integratietrajecten of opleidingen aanbieden, zodat deze cliënten mogelijk weer aan het werk kunnen.’

Experimentenperiode

Samen met het Ministerie van SZW is een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld. Hiermee is het tijdelijk, bij wijze van experiment, mogelijk om volledig arbeidsongeschikten te ondersteunen bij hun wens om te werken. Omdat het opstellen van zo'n AMvB ongeveer een jaar duurt, kreeg UWV al eerder toestemming om een groot deel van de reguliere dienstverlening te bieden aan deze groep. Isabel legt uit: ‘Omdat het een tijdelijk experiment is, voert een onafhankelijk bureau een evaluatie uit. Deze evaluatie bekijkt onder andere de resultaten en de ervaringen van zowel cliënten als arbeidsdeskundigen. Op basis van deze evaluatie zal het Ministerie van SZW beslissen of de dienstverlening mag worden voortgezet.’

Positieve eerste ervaringen

De eerste ervaringen zijn positief, vertelt Isabel. ‘De mogelijkheid om begeleiding en ondersteuning te krijgen, zorgt ervoor dat cliënten zich niet meer afgeschreven voelen. Ze kunnen zich in hun eigen tempo ontwikkelen richting betaald werk.’ 

Informatievoorziening

‘We willen cliënten niet het gevoel geven dat ze iets moeten, daarom schrijven we ze niet rechtstreeks aan,’ zegt Isabel. ‘We proberen via stakeholders de doelgroep te bereiken en hen te informeren over de mogelijkheden voor re-integratie. De informatie op de website van UWV ondersteunt hierbij. Na contact met ons Klantcontactcentrum volgt een gesprek met een arbeidsdeskundige, waarbij de wensen en mogelijkheden worden besproken.’

Geen herbeoordeling tot 2027

Naast enthousiasme is er ook onzekerheid bij deelnemers over hun recht op uitkering als ze gaan werken. Isabel: ‘Tot 30 september 2027 leiden verdiensten uit werk niet tot een herbeoordeling. Wat daarna gebeurt, is nog onbekend. We wijzen cliënten op deze onzekerheid, maar de meesten laten zich hier niet door afschrikken en willen graag werken. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk cliënten met een IVA- of Wajong-DGA-uitkering op de hoogte zijn van deze nieuwe mogelijkheden.’

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
We wensen je een fijne Zomer!

De ideale periode om de AD Academie te ontdekken, zet alvast de datum van h ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Kansrijke Beroepen in de Arbeidsmarkt: Innovatie en Zorg voor de Toekomst

De arbeidsmarkt biedt momenteel veel kansen in verschillende sectoren. Volg ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Werk als medicijn: werk integreren in het behandelproces

Werk speelt een steeds grotere rol binnen GGZ-behandeltrajecten, schrijft K ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws