17
feb
2023

Werk als medicijn

Op 23 januari bezochten minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en minister Conny Helder (Langdurige zorg en Sport) de ggz-organisatie Reakt Platinaweg in Den Haag. Zij kregen informatie over de Individuele Plaatsing en Steun (IPS) methode en spraken met IPS-deelnemers, begeleiders, arbeidsdeskundigen, werkgevers en behandelaars die hun persoonlijke ervaringen en verhalen deelden. Het werd duidelijk dat de IPS methode niet alleen gunstig is voor de deelnemers, maar dat het ook een goede maatschappelijke investering is.

Psychische kwetsbaarheid onder de aandacht

Deze dag werd georganiseerd door Sterk door Werk. Met het organiseren van werkbezoeken voor ministers en staatssecretarissen, in samenwerking met mensen uit de praktijk, willen ze het belang van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid onder de aandacht brengen van de landelijke politiek. 

Er waren ook afgevaardigden aanwezig van UWV, de Nederlandse ggz, AWVN en MIND om de ministers te voorzien van achtergrondinformatie, en hen te helpen politieke beslissingen te maken om meer mensen met psychische kwetsbaarheid aan (betaald) werk te helpen. In dit artikel vind je het verslag van de middag.

De website Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt te denken aan werkzoekenden/­werknemers met een psychische kwetsbaarheid, werkgevers en professionals die mensen met psychische kwetsbaarheid ondersteunen.

Met IPS aan het werk en meedoen in de maatschappij

Tijdens dit werkbezoek werd ook het filmportret van Rianne van Wel getoond. Hierin leren wij Rianne kennen als iemand met een psychische kwetsbaarheid. Haar weg naar een werkend bestaan is hierdoor niet vanzelfsprekend. Gelukkig komt ze in 2019 terecht bij een FACT-team van GGZ inGeest. Hier wordt ze behandeld en begeleid door professionals, waarbij werk een belangrijk onderdeel vormt van haar behandelplan.

Ik denk dat het voor heel veel cliënten in de psychiatrie belangrijk is dat ze zich serieus genomen voelen en nagaan: wie ben ik, wat wil ik en waar ben ik goed in. Daar komt altijd iets moois uit’ - Casemanager en GGZ-agoog Pauline Oomen.

Met een IPS-traject is Rianne op weg naar herstel en werk. Vele hulpverleners spelen hierbij een rol, waaronder haar psychiater, klantmanager, casemanager en IPS-coach. Zij werken nauw samen om ervoor te zorgen dat werk als medicijn voor Rianne kan gaan dienen.
Na een zoektocht vindt Rianne uiteindelijk werk als klantmedewerker bij KPN. 

De interne opleiding die ze hiervoor moet volgen brengt uitdagingen met zich mee, zoals het functioneren in groepen. Rianne is open over haar psychische kwetsbaarheid naar de opleidingsgroep en zo ontstaat er begrip. Hierdoor slaagt Rianne met vlag en wimpel voor haar opleiding en is ze nu weer aan het werk.

Je doet het wel alleen, maar je bent niet alleen” - Rianne van Wel

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Zoeken en vinden op de website

Uit de ledenenquête van 2022 bleek dat informatie op de website soms lastig ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Verschil verrijkt! Lunchwebinar diversiteit en inclusie

Verschil verrijkt! Daarom doen het AKC en OVAL samen mee mee met de vijfde ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Subsidiemogelijkheden voor ‘Verbetering re-integratie 2e Spoor’

Onlangs werd de tweede ronde van het ZonMw-programma voor ‘Verbetering re-i ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws