05
jan
2023

Waarom nemen werkgevers mensen met een beperking (niet) aan?

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben uitgezocht waarom werkgevers wel of juist niet mensen met beperking aannemen. In 47 studies vonden ze 32 factoren, waarvan de meeste obstakels zijn. Maar er zijn gelukkig ook factoren die werkgevers ertoe aanzetten om mensen met een beperking aan te nemen. 

De belangrijkste reden om geen arbeidsbeperkten aan te nemen is de verwachting dat zij minder productief zijn. Ook denken werkgevers meer geld kwijt te zijn wanneer ze iemand met een beperking aannemen. Een derde belangrijke barrière is dat werkgevers onvoldoende kennis hebben van de betreffende handicap of beperking. 

Aan de andere kant zijn er ook factoren die werkgevers juist stimuleren om mensen met een beperking in dienst te nemen. De belangrijkste is de sociale motivatie om mensen te helpen en een kans te geven. Ook de grootte van de organisatie speelt een rol. Grotere organisaties hebben vaak meer middelen om gehoor te geven aan de wetgeving rondom participatie. Als derde motiverende reden noemen de onderzoekers de toegevoegde waarde (voor het imago) van hun bedrijf en het concurrentievoordeel dat ze daarmee denken te kunnen realiseren. De resultaten van het literatuuronderzoek kun je hier downloaden.

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Belangrijk onderzoek naar samenwerking tussen beroepsgroepen.

Nicole Snippen van het UMCG is bezig met een belangrijk onderzoek naar de s ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Werkdruk en andere zorgen van werkgevers over 2023

Ruim de helft van werkgevers ervaart een hogere werkdruk door de krapte op ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Effectievere re-integratie door onderzoek naar gewogen maatwerk

Als bijzonder hoogleraar Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van A ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Meer Vereniging NVvA nieuws