12
jul
2021

Veel baankansen, maar niet in alle sectoren

Ondanks de pandemie zijn de baankansen over het algemeen goed voor gediplomeerden die de komende zes jaar de arbeidsmarkt op komen. Tot 2026 worden er meer dan 2 miljoen baanopeningen verwacht. Daar tegenover staat een instroom van 1,6 miljoen nieuwe afgestudeerden. Dit blijkt uit het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026’ van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht

Volgens het onderzoek verschillen de baankansen wel sterk per sector. De beste kansen liggen in de techniek, de zorg en het onderwijs. De onderzoekers plaatsten nog meer kanttekeningen, want de vraag naar nieuwe medewerkers wordt de komende jaren vooral gedreven door vervanging van uittredend personeel en niet zo zeer door groeiende werkgelegenheid. Van alle baanopeningen wordt bijna 90% bepaald door deze vervangingsvraag. Ook zien de onderzoekers geen verbetering in de bestaande knelpunten techniek, zorg en onderwijs. De tekorten houden daar aan en de werkdruk zal in deze sectoren dus niet minder worden.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Overstap van oude Wajong naar Wajong 2010

Onlangs nam NVvA voorzitter, Bert van Swam, deel aan de stakeholdersbijeenk ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Rapportage Uniforme Loonwaarde

De Rapportage Uniforme Loonwaardebepaling is een basisrapportageformat voor ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Nieuw in de AD Academie

In de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzin ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws