Vanaf 1 juli 2023 nieuwe verplichtingen re-integratie | Arbeidsdeskundigen
01
aug
2023

Vanaf 1 juli 2023 nieuwe verplichtingen re-integratie

Op 1 juli 2023 treden er nieuwe verplichtingen in werking met betrekking tot het ziekteverzuimproces voor werkgevers en werknemers, schrijft SRA. Deze verplichtingen zijn gericht op het gezamenlijk opstellen van een visie over de re-integratie, waardoor de betrokkenheid van beide partijen wordt vergroot. Hiermee wordt beoogd om het gesprek over re-integratie te stimuleren en de re-integratie zelf succesvoller te laten verlopen. 

Verplichte gezamenlijke visie op re-integratie

Het opstellen van een gezamenlijke visie door werkgever en werknemer was altijd al belangrijk bij re-integratie, maar vanaf 1 juli is dit een wettelijke verplichting. Deze visie wordt vastgelegd in het plan van aanpak, bij eventuele bijstellingen daarvan en bij de eerstejaarsevaluatie. In de visie kunnen verschillende aspecten aan bod komen, zoals de mogelijkheden voor aangepast werk, arbeidsmogelijkheden en eventuele twijfels over het advies van de bedrijfsarts.

Aanpassingen in het plan van aanpak en eerstejaarsevaluatie

Bij dreigend langdurig verzuim moet na zes weken een probleemanalyse worden opgesteld door een bedrijfsarts of arbodienst. Deze analyse omvat advies over de mogelijkheden van de werknemer en de verwachtingen met betrekking tot herstel en werkhervatting. Op basis van deze analyse wordt het plan van aanpak opgesteld, in overeenstemming met de werknemer. Dit plan moet regelmatig worden aangepast, minstens eens per zes weken, als daar aanleiding toe is.

Belang van een visie voor de korte en lange termijn

De verplichte visie, die vanaf 1 juli geldt, heeft betrekking op zowel de korte als de lange termijn. Het is een dynamisch document dat indien nodig, samen met het plan van aanpak, kan worden bijgesteld. Werkgevers en werknemers moeten bespreken welke mogelijkheden voor werkhervatting ze zien en deze afspraken vastleggen in het plan van aanpak. Omdat het opstellen van de visie enige kennis van wet- en regelgeving vereist, kunnen werkgevers en werknemers desgewenst ondersteuning vragen van een arbeidsdeskundige, een casemanager of een jobcoach.

Doel van de wijziging

Het belangrijkste doel van deze wijziging is het stimuleren van het gesprek over re-integratie, waardoor werkgevers en werknemers meer betrokken zijn bij het proces. Dit vergroot de kans op een succesvolle re-integratie. Bijvoorbeeld, als het eigen werk niet langer geschikt is, kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken over passend ander werk. Ook het ontbreken van re-integratieactiviteiten moet gemotiveerd worden vastgelegd. Bij twijfels over het advies van de bedrijfsarts kan de werknemer een second opinion aanvragen bij een andere door de werkgever gecontracteerde bedrijfsarts, of een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Dit laatste kan de werkgever ook doen. Door zaken grondig te bespreken, kunnen werkgevers en werknemers de kans op een succesvolle re-integratie vergroten. De verplichte visie is een waardevol hulpmiddel om dit doel te bereiken en komt zowel werkgevers als werknemers ten goede.

NVvA
NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Vrijdag vrij en toch evenveel presteren: is dat mogelijk?

Medewerkers van softwareontwikkelaar AFAS mogen vanaf nu hun vrijdagen vrij ...

NVvA
NVvA
De toekomst van arbeid in een digitale samenleving

Diverse technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op ...

AKC
NVvA
Nieuwe stappen van het kabinet voor vereenvoudiging sociale zekerheid

Het kabinet werkt aan eenvoudigere en duidelijkere inkomensregelingen, zoda ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws