15
jan
2022

UWV verstrekte WIA-uitkeringen zonder oordeel verzekeringsarts

UWV heeft gereageerd op het nieuws dat UWV Zwolle vorig jaar bij wijze van pilot WIA-uitkeringen heeft verstrekt aan zieke 60-plussers zonder dat zij gezien waren door een verzekeringsarts. Ook reageert UWV op vergelijkbare plannen in de regio Hengelo. Daar is het de bedoeling om een wachtlijst van 821 zieke werknemers snel weg te werken door ze een WIA-uitkering te geven zonder dat er een verzekeringsarts aan te pas komt. Daarvoor komen ook mensen jonger dan zestig jaar in aanmerking.

De berichten hierover kwamen naar buiten via Trouw en RTL Nieuws die stelden dat de maatregel, die volgens de wet niet mag, is genomen vanwege een groot tekort aan keuringsartsen en oplopende wachtlijsten van zieke werknemers. Namens UWV reageert RvB-lid Guus van Weelden op de berichtgeving. “Eén voorstel (Hengelo) is alleen nog een idee en is dus niet uitgevoerd”, aldus van Weelden. “Het andere voorstel heeft geleid tot één zeer kleinschalige proef in Zwolle onder 30 mensen, waarbij zieke werknemers van 60 jaar en ouder een WIA-uitkering krijgen toegekend na een (plausibiliteits)beoordeling door een arbeidsdeskundige.” Van Weelden erkent dat dit laatste niet conform de huidige wet- en regelgeving is. “Dat betekent dat er toestemming nodig is van de Raad van Bestuur en het ministerie van SZW. Er is geconstateerd dat dit proces niet op de juiste manier is verlopen. Inmiddels is het ministerie hierover ingelicht.”

Dat UWV al geruime tijd kampt met achterstanden in de WIA-beoordelingen, is algemeen bekend. De minister van SZW heeft vorig jaar april in een brief aan de Tweede Kamer dit benoemd als een maatschappelijk probleem. Van Weelden: “Aanpassingen van wet- en regelgeving zijn daarbij onontbeerlijk om de vraag naar sociaal-medische beoordelingen te verlagen. UWV is hierover in gesprek met het ministerie en medewerkers is gevraagd actief mee te denken in de zoektocht naar oplossingen. Zij ervaren het probleem elke dag aan den lijve in hun contact met cliënten. Dat heeft onder meer geleid tot de twee voorstellen waar in de berichtgeving aan gerefereerd wordt. In beide gevallen gaat het om voorstellen gericht op het snel duidelijkheid geven aan cliënten die wachten op een WIA-beoordeling.”

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
8 juni: ALV online

Op 8 juni 2022 organiseert de NVvA de Algemene Ledenvergadering voorjaar 20 ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundige Professionaliseringsdag: nog enkele plekken vrij

Natuurlijk wil je de eerste Arbeidsdeskundige Professionaliseringsdag op 17 ...

NVvA
AKC
Arbeidsdeskundigen
Verzuim halveert, nu zorgen om inzetbaarheid

Na een maandenlange stijging halveerde in april het verzuimpercentage in Ne ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws